Erik Sangild, RSD BF

BF - Brohterhood Found

Lige som KFUM-bevægelsen er international udtrykker Y’s Men International, at det er vi også.  For at vi kan fortsætte med at dække os ind under betegnelsen INTERNATIONAL, er det nødvendigt, at vi i fællesskab gør en indsats for at deltage i internationale arrangementer og ved at sende Y's Men ud, så de kan hente inspiration dér og komme hjem og videregive deres inspiration.

 At rejse koster penge, mange penge, og der er ikke ret mange i Y's Men, der ud over at investere tiden også selv har råd til at investere i forekommende rejser. Broderskabsfondet, som over hele verden bliver kaldt BF, har til formål at muliggøre disse rejser helt eller delvis. Formålet løses gennem indsamling af brugte frimærker, brugte telekort samt ”bødepenge”.  

[mail]


Arbejdet og møderne i BF udvalgene

Arbejdet i klubbens BF-udvalg er vigtigt. Udvalgets opgave er at stå for indsamling af brugte frimærker, julemærker og brugte telekort i klubben.

  • Ved alle klubbens møder medbringer medlemmerne så mange frimærker, som den enkelte har samlet siden sidst. I nogle klubber har man den regel, at har man ingen frimærker med, må man bøde med kontanter efter klubbens norm. eventuelt 2-5 kroner
  • Udvalget  søger at alliere sig med forskellige virksomheder og organisationer, som modtager mange frimærkebreve.

 

Det daglige arbejde ved BF-udvalgets møder er mangesidigt.

  • Ved alle klubmøderne indsamles medlemmernes medbragte frimærker, kort eller kontante penge
  • Ved udvalgsmøder bliver de indsamlede frimærker klippet så perfekt som muligt og sorteret efter kategori og værdi
  • De klippede og sorterede mærker opdeles efter art og kategori i passende portioner. 

 

Møderne i BF-udvalget: Ud over at klippe og sortere frimærker er der rige muligheder for et godt samvær. Derfor er BF-udvalget det ideelle udvalg til "indføring" af nye medlemmer og klubgæster i klubbens liv og hele fællesskab. BF udvalget er et udvalg, hvori der udmærket kan være cirkulation, men ikke ”gennemtræk”.

Undertiden kan der være opsamlet så mange frimærker, at det kan virke uoverkommeligt for udvalget at komme igennem mængden. Da vil det være praktisk, om klubbens medlemmer inviteres til et fælles klippemøde en hel aften.  

Opstår der tvivlsspørgsmål angående BF, så kontakt distriktets BF assistent eller den regionale tjenesteleder for BF. Hvis de ikke kan svare med det samme, kan de skaffe et svar. 

Det er også vigtigt, at frimærkerne afleveres kontinuerligt til distriktets BF-assistent. Indkomne penge indsættes direkte til regionens skatmester (se Adressebogen).

 Husk tydelig navn på afsenderklub!

 

 

En opfordring til alle klubber og foreninger

Af RSD BF Erik Sangild

 

Der sælges frimærker til den store guldmedalje, og der er stor efterspørgsel på store mærker. Hvis I har brug for disse omtalte frimærker, kan jeg sagtens skaffe dem. Det er nogle ustemplede mærker som jeg har byttettil nye mærker på posthuset . De kan bestilles pr. mail.

Jeg har ventelister til store mærker så derfor vær rar at sende/aflevere store mærker til BF ass. så hurtigt som muligt.