Hvad er Time of Fast (TOF)

30.11.2016 - RSD TOF – Poul-Henrik Hove Jakobsen, Aulum YMC

 

”TOF – Undvær et måltid og giv pengene til mennesker i nød”

Ideen om at alle Y´s Men skulle yde, hvad der svarer til et måltid mad opstod i 1972.

Y’s Men Int. besluttede at oprette en fond, fordi man manglede midler til hjælp på Filippinerne efter en naturkatastrofe. Det var starten på bevægelsens flagskib ”TOF-programmet”, som har fået sit navn med henvisning til den kristne fastetid.

Fastetiden - februar måned – har siden være TOF-fokus-måned, og TOF-programmet har siden 1972 indsamlet adskillige millioner kroner til mennesker i nød.

 

TOF-projekter skal være til hjælp for socialt udsatte, ramte efter naturkatastrofer eller krige, eller andre gode formål så som sundhedsforbedring, forebyggelse af sygdom eller sætte mennesker i stand til at blive selvhjulpne. Normalt kan støtten fordeles mellem 1-3 år alt efter projektets karakter.

Alle projekter skal have en relation til Y’s Men og/eller YMCA. TOF støtter alene delvist, idet et projekt også selv skal finde midler. Beløb fra TOF er typisk opstartsstøtte, således at projekterne har et langvarigt perspektiv.

Projekterne har pligt til løbende at rapportere til den Internationale GPF Committee om hvordan projektet forløber. TOF-portioner udbetales kun efter modtagelse af tilfredsstillende rapporter om at projektet er i god gænge.

 

Indsamlede TOF-penge sendes via regionerne til det International Hovedkvarter (IHQ) i Geneve

International Council tager hvert år i august måned til fordeling af TOF-midlerne, efter anbefaling fra Int.TOF-GPF Commitee.

T.M. Jose fra Indien er Int. tjenesteleder (ISD) og formand for Int.TOF-GPF Commitee. Europa er repræsenteret i Int. TOF-GPF Committee ved undertegnede.

 

Ansøgning om at få del i TOF.midlerne sendes til IHQ senest i marts måned. Ansøgningsskema findes på www.ysmen.org.