Hvordan kan man sende beløb til ”Time of Fast” ?

”TOF – Undvær et måltid og giv pengene til mennesker i nød”

Man kan indsende penge til TOF lige så ofte, som man har indsamlet penge til formålet.

Det er typisk klubbernes skatmestre, som indbetaler, men også bidrag fra enkeltpersoner er meget velkomne.

 

Hvorfor er ”Time of Fast” noget specielt ?

TOF-ideen appellerer til at givere undværer lidt, men yder meget 

       TOF – er støtte til mennesker i nød

       TOF -  øger menneskers livskvalitet

       TOF – er ”hjælp til selvhjælp”- TOF-projekter virker langsigtet

       TOF – Lokale Y’s Men og/eller KFUM er involveret

 

Indbetaling

Y´s Men Region Danmarks Time of Fast konto er

Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989 - konteringsnummer K8110