Nyhedsbrev

TOF-kalenderen 2019 er klar - februar er TOF-måned.

Januar måned er måneden, hvor klubbernes World Outlook udvalg skal planlægge klubbens TOF-aktiviteter. 

Ideen bag TOF-kalenderen er, at den minder os om, hvor godt vi selv har det, og at vi samtidig kan være taknemlige for, at vi har mulighed for at hjælpe mennesker, der ikke lever i samme velstand som os.

Eller rettere sagt: yde hjælp til mennesker, som har behov for hjælp.

TOF-kalenderen er et hjælpemiddel til at udbrede kendskabet til TOF og indsamle midler til TOF.
Brug TOF-kalenderen – engagér alle klubmedlemmer i den – engagér alle du kender i TOF.

Regions Danmarks TOF-mål for 2018/19 er minumum 100 kr. pr. medlem til TOF-

[læs mere]