Nyhedsbrev

TOF-kalenderen 2019 er klar - februar er TOF-måned.

Januar måned er måneden, hvor klubbernes World Outlook udvalg skal planlægge klubbens TOF-aktiviteter. www.ysmen.dk er opdateret med en helt ny TOF-kalender. [hent kalender] og udskriv TOF-kalenderen.

Ideen bag TOF:

”Undvær er måltid - giv det sparede beløb til mennesker i nød” har appel til alle.
Bidrag til TOF er ikke forbeholdt mennesker med tilknytning til Y’s Men’s bevægelsen. Alle – også mennesker som ikke er med i Y’s Men’s bevægelsen – er velkommen til at støtte. 

TOF-kalenderen er et hjælpemiddel til at udbrede kendskabet til TOF og indsamle midler til TOF.
Brug TOF-kalenderen – engagér alle klubmedlemmer i den – engagér alle du kender i TOF.

Regions Danmarks TOF-mål for 2018/19 er minumum 100 kr. pr. medlem til TOF-