Hvorfor er det godt for Region Danmark at være godkendt efter Ligningslovens § 8A?:

• Region Danmark kan søge refusion af moms via Momskompensationsordningen.
• Regionen og klubberne undgår selvangivelsespligt af indsamlede midler, som bruges til almennyttige formål
• Klubberne kan få momsfritagelse for enkeltstående arrangementer
• Region Danmark er som sådan anerkendt som en almennyttig bevægelse.

[mere]

Der kan oprettes senior Y’s Men’s klubber i Region Danmark.

Regionsledelsen besluttede i 2013, at der skulle gives mulighed for, at en klub kan fortsætte som senior Y’s Men’s Club. 

Læs mere >>  - se Regler  her >>

E-MAIL-ETIKETTE - 5 TIPS OM GOD TONE I DINE E-MAILS

Hvorfor er tonen i breve og e-mails så vigtig? - Fordi din skrift er dit ansigt. [mere]