Forsikringer tegnet af Region Danmark

1. Lovpligtig arbejdsskade forsikring

Enhver enkeltperson, firma eller organisation, der beskæftiger medhjælp, har pligt til at tagne en arbejdsskade forsikring, som skal yde dækning, hvis den ansatte kommer til skade. Der skelnes normalt ikke mellem lønnet og ulønnet eller ulønnet arbejde. Men da vi er medlemmer af en organisation, hvis formål er at udføre et stykke frivilligt arbejde, bliver det normalt ikke betragtet som et ansættelsesforhold. Arbejder en klub sammen med en anden organisation om en fælles opgave, gælder de samme regler. Den anden part udfører jo rent faktisk sit arbejde af hensyn til sin egen organisation. Forsikringen dækker derfor promært de ikke-medlemmer, der er aflønnet, samt i de få tilfælde, hvor et medlem udfører et arbejde, som man ellers skulle have løn for.

se police >>

 

2. Arbejdsskade forsikring for frivillige hjælpere, der ikke dækkes af den lovpligtige arbejdsskade forsikring

Denne ekstra forsikring betyder, at alle ikke-medlemmer vil være dækket af en arbejdsskade forsikring.

>> se police

 

3. Kollektiv ulykkesforsikring

Da klubmedlemmerne, som nævnt under pkt. 1, normalt ikke er dækket af arbejdsskade forsikringen, har regionen tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker under aktiviteter i Y´s Men´s regi, herunder transport til og fra sådanne aktiviteter.

 >> se police    og se  ulykkesforsikrings betingelser >>

 

4. Forsikring erhverv / løsøre og ansvar

Forsikringen dækker de skader, vi kan gøres ansvarlige for efter gældende lov. Forsikringen naturligvis kun, hvis man har været i tjeneste for klubben, men tidspunktet er uden betydning. Går man f.eks. ind i en butik for at købe en pakke søm, der skal bruges ved loppemarkedet, eller for at bede indehaveren om en gave til et arrangement, er man jo i tjeneste.

>> se police