Generalforsamling 2018 i Vejle.

Hermed indkaldes i henhold til Regionens love § 24, til generalforsamling i Y´s Men´s International, Region Danmark, til afholdelse i ”Spectrum” [DGI-Huset], Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
søndag den 24. juni 2018, kl. 09:00.
I henhold til lovene skal alle chartrede klubber lade sig repræsentere ved generalforsamlingen.