Momskompensation 

Hvorfor er det vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!

Fordi: Vi skal have en så stor en andel af momskompensationspuljen som mulig.

Baggrund: Hvor kompensationen tidligere svarede til det ansøgte beløb, er der nu fastsat en samlet pulje, som fordeles ud til de organisationer mv. der ansøger. Overstiger organisationernes samlede ansøgningsgrundlag den fastsatte pulje, bliver der fordelt forholdsmæssigt i forhold til organisationens andel af det totale ansøgningsgrundlag.

Derfor er det vigtigt at vores ansøgningsgrundlag bliver så stort som muligt.

 

Det betyder derfor meget, at alle søger, selv om det kun omhandler mindre momsudgifter. 

For indkomståret 2016 fik vi 548.341 kr. i refusion, hvilket svarer til 37,61%. For indkomstårerne 2008 - 2016 har regionen fået kompenseret i alt 4.981.626.

 

Hvis enkelte klubber skulle mene, at det er for små beløb at sætte administration i gang for af Regionen, kan det vælges, at pengene ikke udbetales til ansøger, men i stedet kan ønskes at indgå i Regionens kasse til velgørende arbejde. Hellere det end der ikke søges og pengene er tabt. Hvis godtgørelsen ønskes at indgå i Regionens kasse kan dette tilkendegives ved afkrydsning på regnskabserklæringen.

Der tænkes i denne forbindelse på, at der for det første ansøgningsår var nogle klubber/distrikter, der modtog ”småbeløb” under kr. 500, og som samtidigt gav udtryk for, at det vist ikke var umagen værd at søge. Men det er der, når det som bekendt gælder, at - ”Mange bække små – gør en stor å”!


Fradrag for gaver til Y's Men Region Danmark

Indbetaling

Indbetalinger til Y's Men Region Danmark kan foretages på

Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonr. 311 3922

Indbetalinger til skattefradragsprojekt kan foretages på:

Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989 – husk at oplyse navn og cpr. nr.

MobilePay: 24 77 57 89

[mere]