Online booking

Nu er online booking aktiveret.

Vælg hvor mange deltagere, du ønsker at tilmelde - mindst én og højst to. 

NB: Hvis du ønsker at sidde sammen med din ægtefælle/samlever til festmiddagen skal du vælge ”2” deltagere. Dette gælder også selvom I er i samme klub eller i hver sin klub.

Der er mulighed for at skrive klubnavn for hver deltager. Læs venligst beskrivelsen på Online Bookinsystemet.


Vi vil meget gerne have, at I bruger Online booking systemet da det letter registrerings opgaven en del.

Tilmeld til konferenen her >>EFTERLYSNING – annoncører til Informations- og adressebog 2013 – 14

Af Arne Christensen
Forberedelserne til trykning af informations- og adressebogen for kommende år er nu påbegyndt – og – som sædvanligt – efterlyser vi nye annoncører til bogen.

 

Skribenter søges til verdenspressen Y's Men's World
Nu er WEEK4YOU  overstået for denne  gang – og Y`s Men`s World  efterlyser succeshistorier fra ugens aktiviteter – og meget gerne med billeder, der viser Y`s Men i aktivitet. – Vort logo skal helst kunne ses tydeligt på det enkelte foto.
Kontakt Arne Christensen: arch@webspeed.dk


Resultat af Internationale valg

Ved Arne Nielsen, RD
2012/13 valgrunden er nu overstået, og Carl Hertz-Jensen, Hammer YMC og Karsten Mumm, Århus Nordstjernen YMC, blevet valgt som International Council medlemmer for Area Europa for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2015. Samtidig blev Isaac Palathinkal valg som International President Elect, IPE. Herfra skal der lyde et stor tillykke med valget.

 

KFUM og KFUK søger ny generalsekretær

Kender du nogen, der har du mod på at stå i spidsen for en børne- og ungdomsorganisation med 10.000 medlemmer? En der vil være med til at gennemføre KFUM og KFUK´s vision om at nå ud til flere og nye målgrupper?

Nyt fra Danske Kirkers Råd

Foråret nærmer sig, og dermed også Danske Kirkedage.
Danske Kirkedage er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark og finder sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien. 
Jens Smærup Sørensen vil causere over livet i almindelighed.

Regionens Julekalender

Allerede nu  er der åbent for bestillinger på julekalenderen 2013. Vil du gerne have et godt tilbud så ring. Ove Kjemtrup, telf. 8643 4563

Golftuneringen i 2013

Vejle Y`s Men`s Club 2. Kristian Grøn-Jensen
Golftuneringen i 2013 bliver holdt fredag den 17 maj 2013 kl. 12,00 på Jelling Golfklubsbane. Nærmere indbydelse kommer.

 


Dette Nyhedsbrev er et ekstra nummer i forbindelse med start på online Booking til årest Regionskonference

Nyhedsbrevet sendes til alle Y's Men i Danamrk der har en mailadresse.

Hent en samlet PDF fil over artiklerne i dette nyhedsbrev hent her >>
--  eller se flere nyheder på www.ysmen.dk --