Nyt tiltag.

Af RD Sand Kirk Larsen

Kære Y's Men. Dette er det første nyhedsbrev i dete klubår. Nyhedsbrevet sendes til alle medlemmer der har en mailadresse. Vi i regionsledelsen, forsøger at spare på omkostningerne. Dette medfører bl. a., at mere og mere post bliver udsendt til jer elektronisk. Dette gælder Regionsmeddelelse, det nye "Nyhedsbrev" og meget andet. Vi håber at I har forståelse for det, og at I, i påkrævede tilfælde udskriver det ønskede til de medlemmer der ikke har mulighed for at modtage materialet elektronisk.

Regionsmeddelelse

Den første regionsmeddelelse i dette klubår udgave nr. 1 august 2011 er nu tilgængelig på intranettet under medlemssiden. Der kræves adganskode for at hente regionsmeddelelsen. Har Iikke en kode så henvend jer på info@ysmen.dk - Hent den undefinedher...

 

Chartring af 2 nye klubber

Der er to nye Y’s Men’s klubber på vej i vores sydlige distrikter i Region Danmark. Den første der bliver chartret er ”Boba Y’s Men’s Club” i Ungarn d. 15. oktober, samt en ny Y’s Men’s klub i byen Constanta i det sydlige Rumænien d. 29. oktober. Begge klubber chartres af vores RD Sand Kirk Larsen, med deltagelse af repræsentanter fra Region Danmarks udvalg for International Extension.

Målsætning

Af RDE Arne Nielsen

"Der er altid plads til og behov for et medlem mere"  i alle Y's Mens Klubber i Danmark. Lykkes det - hvilket absolut er en urealistik målsætning  - at få charteret mindst 1 nyt medlem i DIN klub  inden februarrapoporten skal indsendes er medlemsudviklingen i Y's Men Region Danmark vendt til det positive. Til at hjælpe dig står bl.a. regionens PR udvalget parat med råd, vejledning og information. Vi tror og håber, at du som medlem i et fantastisk Y's Mens fællesskab vil gøre den  nødvendige indsats for at få nye medlemmer i DIN klub, der kan få de samme positive oplevelser i et aktivt fællesskab som du. Fremgang og vækst i vores bevægelse afhænger i høj grad, hvad netop du gør. 

Tak for din indsats for at finde nye medlemmer til glæde for os alle. Lad det ikke blive ved tanken!


Præsidentmøde 2011

HUSK præsidentmøde Lørdag den 27. august 2011, kl. 09.00 – ca. 16.00

Alle Klubpræsidenter, DG, VDG, BF-assistenter, tjenesteledere (RSD) AP, ICM, RD Y´s Menetter og RDE Y´s Menetter, RLM, RLME, RDE, RDEE, PRD, RT, RSF og RSA.

indbydes til præsidentmøde 2011 i Lunderskov. Husk at tilmelde jer til jeres DG. Hvis I som modtager nyhedsbrevet ved, at jeres præsident ikke har mail, så gør ham/hende venligt opmærksom på, at de får sig tilmeldt.

Adresseændring

Vi vil bede jer om, at I indberetter adresseændringer, ud- og indmeldelser kontinuerlig. Dette ogås af hensyn til forsendelsen af Gongongen.

Vi vil ogås bede jer om at kontrollere medlemmers e-mail adresser så alle kan modtage post fra Region Danmark. Hvis I ved, at der er nogen i jeres klub der har en e-mail adresse og den ikke er registreret i vores kartotek, så giv os blot en melding om det på info@ysmen.dk