Af RSF & RSD IT/webmaster, Axel Hansen
Nyhedsbrevet er sendt til alle Y's Men og Y's Menetter i Danmark der har en mail adresse. Skulle I have problemer med at modtage nyhedsbrevet eller I mangler koder for at komme på Regionens Intranet, så kontakt mig venligst. Der er mange andre nyheder og informationer at hente på www.ysmen.dk

Regionskonference i Frederikshavn 16. – 17. juni 2012.

Af Villy Møller, formand for konferenceudvalget
Hvem er YMCA – Ja ja det ved vi da godt, men hvem er YMCA i Danmark. Det ved vi formentlig også godt, men kommer vi til at tænke lidt mere konkret over det, sløres vores syn og vore tanker går i forskellige retninger. læs mere>>>

 


Indbydelserne til årets regionskonference i Frederikshavn den 16. - 17. juni er nu udsendt. Skulle nogen være forbigået, skyldes det en fejl. Kontakt Villy Møller hvis I mangler en indbydelse: vismo@mail.dk


ONLINEBOOKING. I moderne tid anvendes elektroniske hjælpemidler i betydeligt omfang. Det er således også hensigten i forbindelse med tilmeldelse til konferencen. Her vil man kunne tilmelde sig og betale for deltagelse ved at gå ind på regionens hjemmeside.


Y’s Men er igen repræsenteret i danske Kirkers Råd

Af Steen Christiansen, RLM Sektion Øst
PRD Bent Jensen og undertegnet er af regionsledelsen blevet udpeget til at sidde i Danske Kirkers Råd (DKR) – i Økumenisk Forum som er et samarbejdsforum for danske kirkelige organisationer. Her mødes repræsentanter fra 46 kirkelige organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg for at drøfte fælles ønsker og behov. Læs mere >>>


KFUM og KFUK sender 1.500 børn på Børnefestival.

Af RSD for KFUM og KFUK, Hardy Melstrup
I dagene fra 13. til 15. april 2012 mødes ca. 1.500 børn i alderen 6 -12 år fra hele landet i Vejle til et brag af en weekend. Børnefestivalen afholdes hvert andet år, og i år er temaet ”Jagten på det forsvundne tegn”, som foregår ved hjælp af 2 superhelte. Ligeledes kan børnene opleve en koncert med den populære gruppe ”A Friend in London”, som vandt Dansk Melodi Grand Prix i 2011. Naturligvis er der gudstjeneste i børnehøjde.  


Spejdernes lejr 2012

RLM Arne Thomsen, Sektion Nord 1
MAF & Y’s Men International Region Danmark, har indgået en aftale om en fælles stand på SPEJDERNES LEJR 2012 i Holstebro. Det er aftalt, at standen skal være bemandet alle dage fra kl. 9.30 til 17.00, og Y’s Men stiller med 4 personer dagligt, to til at agitere for Y’s Mens arbejdet og to til at hjælpe i MAF’s simulator. Læs mere>>>


Charterfest Ikastegnens Y's Men's Club

Det er med stor glæde og taknemlighed at vi kan byde velkommen til charterfest i Midtjylland. Vi vil gerne invitere alle Y´s Men og Y´s Menetter med ledsagere til charterfest i Ikast. Vi har gennem 2010 været samlet til nogle møder for at starte en ny fælles Y´s Men´s Club. Det lykkedes for os. Vi er klar til chartring den 3. marts 2012. 
Se indbydelsen >>>


Kursus i hjemmesiden.

Har du interesse i at deltage i et kursus i hjemmesiden er muligheden til stede. Kurset vil såfremt der er tilslutning blive afholdt i Århus. På kurset kan der max være 14 deltagere og der skal minimum være 10 deltagere for at kurset gennemfører. På nuværende er der 3 tilmeldte og først til mølle princippet gælder. Er der tilslutning vil kurset bliver afholdt på en lørdag. Er du interesseret kan Arne Braüner kontaktes på abr@mail.dk


Vigtige datoer

26. februar 2012 Kollektdagen  
02. marts 2012 - 3. marts 2012 Ledelsesmøde med ledsager Silkeborg 
03. marts 2012 Charterfest for Ikastegnens Y's Men's Club
22. marts 2012.sidste frist for indgivelse af kandidatforslag til posterne som RLME i Sektionerne Nord 2 og Syd 
3. april 2012 Sidste frist for udsendelse af stemmesedler for valg af ny RLME.
30. april 2012 Sidste frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til kommende RDEE
16. - 17. juni 2012 Regionskonference og generalforsamling
Se mere under kalenderen på www.ysmen.dk

 


Indsamlede midler pr. 1.2.2012

Af Gunnar L. Hansen, Regionsskatmester

                                 Mål            Resultat
Regionsprojekter          1.300                663
TOF                                300                181
ASF                                  80                 40
BF                                  200                 65
EF                                    20                   9
YES                                  80                 62
Ext. Centraleuropa           120                 48
Gaver med fradragsret     180                234
Total mål                   2.280             1.302