Fremtiden er nu


Af RD Arne Nielsen
”Fremtiden er nu” var emnet for KFUMs internationale generalsekretær Johan Wilhelm Etvik emne tale på det netop afholdte 70. International Y’s Mens Konvent i Stavanger med godt 700 deltagere ... Læs mere >>>Efter 18 å rs bestræbelser måske igen en Y´s Men Club i Pråg

Af Poul V. Thomsen, RSD International Extension
Efter 18 års bestræbelser for at bringe en Y´s Men Club tilbage til Prag, hvorfra Aalborghus blev chartret i 1947, er der nu mere grobund for en Y´s Men Club. Læs mere >>>


Ugens klumme

Af Ellen Berggren Pløen
Mange har prøvet at føle sig totalt tom for idéer, når man skulle forberede 3 minutter. I det forløbne år har et udvalg, arbejdet med at samle klummer, så der kommer en ny på Regionens hjemmeside hver uge. Læs mere>>>

 Nyt fra PR udvalget

Af Jørn Hørlyck
Mangler du en skabelon for en pressemeddelelse i forbindelse med lederskifte? Hent inspiration her >>>
Eller mangler du en skabelon for en pressemeddelelse i forbindelse med oprettelse af en ny klub? Hent inspiration her >>>
Week4you
. I forbindelse med kampagneugen i uge 4 i 2013 er det viste logo designet. Formålet med logoet er at skabe opmærksomhed og genkendelighed omkring aktiviteter som danske Y’s Men’s klubber gennemfører under hvervekampagnen.


Finansering af projekt

Af RDE Bjarne Sønderskov.
Y's Men Region Danmark støtter hvert år et eller flere projekter af kristeligt eller humanitært art. Projektet kan både gennemføres i Danmark og i udlandet.
Ansøgere skal have et kristeligt eller humanitært idegrundlag.  Læs mere >>>


Kan det vente til årsskiftet?

Nej det kan det ikke! Støtte til MAF-projektet SynSafari, som er Y’s Men’s skattefradragsprojektet for 2012 skal være indbetalt til Regionsskatmesteren inden 31/12 2012. Hvorfor det? – Jo, fordi Y’s Men Region Danmark i løbet af 2012 skal have modtaget mindst 100 bidrag fra enkeltpersoner, der oplyser Cpr. nr. i forbindelse med indsendelse af støttebeløb.
Læs mere >>>


Materiale til Gongongen

At regionsledelsen har besluttet, at Gongongen med sidste klubårs udløb ophører med at udkomme i papirform, betyder ikke at Gongongen er nedlagt som informationskilde til Y’s Mens medlemmerne i Region Danmark. Jeg modtager gerne stof til næste nummer af Gongongen og jeg vil lige gøre opmærksom på, at mails til mig skal sendes via gongongen@ysmen.dk


Så er vi i gang med 2. år i gennemførelsen af plan 2015

Af Bent Jensen
Vision:  Y’s Men International Region Danmark er i 2015 en bevægelse, som lokalt, nationalt, internationalt og organisatorisk er klar til at engagere fremtidens medlemmer i et aktivt og meningsfyldt fællesskab på basis af Jesu Kristi lære. Læs mere>>>


Nyt fra ledelsen

Internationale valg

Valg til IPE – kommende internationale præsident: Hvert år skal der vælges en ny IPE, og det er regionerne, der skal komme med forslag til kandidater, som skal sendes til IHQ primo september.


Valg af ICMer – internationale council-/rådsmedlemmer: Area Europa har 4 medlemmer i Internationale Council, heraf går de 2 pladser til AP = Areapræsident Olga Wozchikova fra Region Rusland og en til APE Henry Grindheikm fra Region Norge.
Læs mere >>>

Særdeles vigtig klubafstemning

International Council har efter lang tids drøftelse med 2/3 flertal vedtaget, at det fremover skal bestå af 13 medlemmer + 2 ungdomsmedlemmer mellem 25 og 39 år = i alt 15 medlemmer år mod nu 21 medlemmer.
Det indebærer bl.a., at ingen areas fremover kan have mere end 3 medlemmer i council mod nu f. eks. Indien, der i dag har7 medlemmer og på vej til det ottende medlem. Det betyder også, at der fremover skal mindst 2 areas til for at forkaste et lovforslag.
Læs mere >>>

Augustrapporten

Rapporten viser en svag stigende medlemsantal, men også en stigende medlemsalder i forhold til februarrapporten. Trods det, at rapporteringen falder sammen med sommerferien, var næsten alle rapporter fremme til tiden, så de kunne videresendes til Geneve rettidigt – stor tak for det.

Æresmedlemmer

I flere klubber har man et ønske om, at gøre en Y’s Mens medlem til æres-medlem, fordi vedkom-mende har ydet en særlig stor indsats. Det er en smuk tanke ...
Læs mere >>>


Flere nyheder på www.ysmen.dk