Fremtiden er nu

Af RD Arne Nielsen
”Fremtiden er nu” var emnet for KFUMs internationale generalsekretær Johan Wilhelm Etvik emne tale på det netop afholdte 70. International Y’s Mens Konvent i Stavanger med godt 700 deltagere ... Læs mere >>>Ambulancen til Mor-barn-centret

Af Maria Haahr, Supporterkoordinator
Ambulancen er lige ankommet til Bangui i Centralafrika, efter at medarbejdere fra centret har transporteret den fra Douala i Cameroun, hvor den har været tilbageholdt af toldmyndighederne. Læs mere >>>Week4You

Af Jens Byskov
Week 4 You, et smart navn for uge 4 Y, i Danmark har vi erstattet Y’et med et K da vi i daglig tale kalder det for K- Familien, men Y’et er symbolet på hvad vi er og hvem vi støtter og ikke mindst i denne forbindelse, hvem vi primært henvender os til. Læs mere >>>


charterfest på Mors

Af Karsten Konradsen og Aksel Boel
Vi er meget glade for at kunne invitere alle Y’s Men og Y’s Menetter med ledsagere til charterfest på Mors den 17. november 2012 hvor den nye Limfjord Y's Men's Club skal chartres. Læs mere>>>

 


Den gyldne Bog

Af RD Arne Nielsen
At blive optaget i Den gyldne Bog, der er tilknyttet Y's Men Endowment Fund (EF), er en oplagt mulighed for at hædre en Y’s Man eller Y’s Mens Club, der gennem en årrække eller ved en særlig lejlighed eller aktivitet har gjort en særlig indsats for Y’sdom. Læs mere >>>


Hvor finder jeg mit medlemsnummer

Af RSD IT/Webmaster , Axel Hansen
Der er mange der spørger hvor man kan finde sit medlemsnummer. Der er flere muligheder for at finde sit medlemsnummer. Læs mere >>>


Nu er tiden til at søge et BF legat

Nu er det ved at være tid til at søge et BF legat, der giver mulighed for at rejse ud og opleve Y’sdom under fremmede himmelstrøg, såfremt din klub sidste år har opnået/afregnet mindst 2000 points pr. medlem i din klub. Læs mere >>


Kan det vente til årsskiftet?

Nej det kan det ikke! Støtte til MAF-projektet SynSafari, som er kattefradragsprojektet for 2012 skal være indbetalt til Regionsskatmesteren inden 31/12 2012. Hvorfor det? – . Læs mere >>>


Extension Seminar

Af Jens Byskov
En hjælpende hånd, eller måske en udstrakt hånd, man kan også give en hånd med, for fortsat at kunne holde hånden under, men for alt i verden slå ikke hånden af det kommende seminar. Læs mere >>>


Nyt fra ledelsen

HUSK DET NU!!

... at den 28. sept. er den allerseneste dato for at klubbens stemmeseddel om den nye struktur i Y's Men International er i Geneve på hovedkontoret.  Så send allerede jeres stemmeseddel NU og allersenest den 23. sept., så er I sikker på, den når rettidigt frem. Det er særdeles vigtigt, at det bliver et ja til den nye strukstur, hvor antallet af councilmedlemkmer reduceres fra 21 til 13 + 2 ungdomsmedlemmer

Særdeles vigtig klubafstemning

Den nye struktur vil forhindre et enkelt f. eks. Indien i at sætte sig på magten i vores bevægelse. Defor er det meget meget vigtigt at alle klubber i Region Danmark får stemt ja til den nye struktur. Lad os i Region Danmark stå sammen om at få den nye struktur vedtaget. Vi vejer tungt, når vi står sammen.

Vigtige datoer

28. sept. -  Stemmesedler vedr. strukturforslag skal være hos IHQ  kl. 12.00
5. - 6. Okt. Ledelsesmøde med ledsager i Hammer
1. Nov. Ansøgning om BF laget (BF 2 + BF 3)
Skemaet kan rekvireres hos RSA og RSF og fra hjemmesiden
9.-10. nov. Træning for VDG og RLME  Diakonhøjskolen i Århus
15. /11. Ansøgning om bevarelse af stemmeretten. Ansøgningen sendes til IHQ med kopi til RD.


Flere nyheder på www.ysmen.dk