Af RSF & RSD IT/webmaster, Axel Hansen
Nyhedsbrevet er sendt til alle Y's Men og Y's Menetter i Danmark der har en mail adresse. Der er til denne udgave kommet rigtig mange gode artikler/nyheder. Mange tak for det.

Skulle I have problemer med at modtage nyhedsbrevet eller I mangler koder for at komme på Regionens Intranet, så kontakt mig venligst. Der er mange andre nyheder og informationer at hente på www.ysmen.dk


NYE SKATTEFRADRAGSREGLER FOR 2012.

Af Vagn Borregaard, RSD ISOBRO
Bundgrænsen for fradrag er fjernet på gaver til velgørende organisationer. For 2012 skal man ikke længere give 500 kr. for at opnå skattefradrag. Personlige gaver kan i alt fratrækkes med kr. 14.500 pr. person pr. år (L.L. § 8A). Regionen oplyser om din indbetaling til SKAT. Du får automatisk fradrag for gaven på selvangivelsen. Indbetaling kan ske på Regionens konto: Reg.nr: 2380 kontonummer: 84 78 81 09 71. HUSK altid at påføre Cpr.nr., navn og adresse.

 


Bogføringssystem til klubber.

Vagn Borregaard, RSD ISOBRO.
Gennem regionens medlemskab af ISOBRO har klubberne mulighed for at benytte det netbaserede bogføringssystem, Economic, GRATIS i 2 år.  Læs hele artiklen...


STEP student søger værtsfamilie.

Af Eva Larsen RSD YEEP og STEP
Katja fra Arizona i USA vil gerne til Skandinavien på STEP ophold denne sommer, i forbindelse med at hun gerne vil til ungdomskonvent i Norge til august. Vi søger en værtsfamilie fra ca. 4.juni til 30.juli. Hvem har lyst til et pust fra udlandet i den periode? undefinedLæs mere...


Mange flotte fradragsberettigede gaver til MAF i 2012

Af Gunnar L. Hansen, skatmester
Der er til SKAT for 2011 indberettet gaver fra 377 personer med CPR numre og et beløb på 181.541 kr. I alt blev der i kalenderåret 2012 indsamlet 232.752 kr. til MAF. Der er således også klubber, der har bidraget til indsamlingen, men også en række bidragydere, der har undladt at indberette deres CPR nr.  Indsamlingen til MAF fortsætter i 2012 og vi håber her på et lige så flot resultat som i 2011.


Det går ufatteligt godt

Af Jens Byskov
Hermed en nytårshilsen fra Roll Back Malaria udvalget i Aulum. Vi kan udtrykke os med de samme ord som daværende statsminister Poul Schlüter gjorde 1986 "Det går ufatteligt godt". Vi kan med stolthed oplyse, at det første halve år er afsluttet med et overskud på 180.000 kr. hvilket dækker udgiften til at udsende 4.500 hjælpepakker med myggenet, medicin m.m. Læs hele artiklen...

 


International extension

af Poul V. Thomsen, RSD international extension
I oktober chartrede vi 2 nye klubber. Kemenensalja i byen Boba i Ungarn med 16 og Constanta i Rumænien med 42 medlemmer. Den 28.04.2012 bliver der chartret endnu en klub i Sofia i Bulgarien. De 2 klubber i Sofia sammen med Plovdiv og Constanta klubben kommer til at udgøre et nyt distrikt fra 01.07.2012: Distrikt Bulgarien. Læs hele artiklen...


Nyt fra ASF og KFUM og KFUK

af RSD Hardy Melstrup
KFUM og KFUK ser frem mod år 2020.
KFUM og KFUK har udarbejdet en rapport ”FremtidsForum”, med bud på, hvordan KFUM og KFUM kan geares til at agere bedst muligt i fremtiden. Inspirationen har i høj grad taget udgangspunkt i tre søjler ”Formål, Relevans og Bæredygtighed”.
30 klubber har indbetalt til ASF
Pr. 1. januar 2012 er der indgået 36.000,00 fra 30 klubber til ASF. Tak for det.  Målet for indsamlingerne er kr. 80.000,00, så vi er godt på vej, og jeg håber at vi når målet, da der er et stort behov for uddannelse af ledere i KFUM og KFUK. Læs begge artikler her...


EFTERLYSNING

Vi har stadig plads til mange flere annoncer i adressebogen - men hvorledes finder vi annoncører ? Har du et godt råd - så kontakt RSD for fundraising, Arne Christensen, e-mail arch@webspeed.dk, telf. 8640 5232


Effektive pressemeddelelser

Af Jørn Hørlyck
PR udvalget arbejder for at der nemmere kan laves effektive pressemeddelelser! Vi har derfor brug for rigtig gode eksempler på at Y’s Men gør en forskel i deres lokale områder!Til dette formål vil der meget snart blive udsendt et skema til alle klubber. DGerne vil derefter blive bedt om at indsamle disse skemaer. I PR arbejdet er det ligeledes stærkt at kunne oplyse hvor mange kroner klubberne i Danmark uddeler til velgørende formål – både lokale og ikke lokale! Beløbene som klubberne giver til regionen og regionsprojekterne skal også medregnes! Derfor vil klubberne på dette skema samtidig blive bedt om at oplyse det samlede uddelingsbeløb for Y’s Men’s året 2010-2011


Vigtige datoer

28. januar 2012 VDG, DGE, RLME træning
26. februar 2012 Kollektdagen  
02. marts 2012 - 3. marts 2012 Ledelsesmøde med ledsager Silkeborg 
03. marts 2012 Charterfest for Ikastegnens Y's Men's Club
16. - 17. juni 2012 Regionskonference og generalforsamling
Se mere under kalenderen på www.ysmen.dk

 


Indsamlede midler

Af Gunnar L. Hansen
Nyeste tal vedr. indsamling til projekterne m.m. tal pr. 1.1.2012 
                              mål                 resultat

Regionsprojekter         1.300                  556
TOF                               300                  162
ASF                                 80                    36
BF                                 200                    57
EF                                   20                      8
YES                         ´      80                    55
Ext. Centraleuropa          120                    42
Gaver med fradragsret    180                  228
Total mål                  2.280              1.144
Se diagram her...