Hvem er Region Danmarks næste RDEE?

Forslag til kommende RDEE for 2012-2013 er senest den 30. april og husk, det er klubbernes ansvar at der opstilles en kandidat/kandidater. Forslag skal være led­saget af kandidaternes accept.


Festlig aften på konferencen

I kan godt glæde jer til en festlig aften på Regionskonferencen i Frederikshavn. Der bliver både noget for øjet og øret, sindet og maven. Programmet spænder vidt: Alvorsord, lattermilde sentenser, medrivende musik, fællessang, akrobatiske spring o.m.m. og ikke mindst en god middag i selskab med andre Y´s Men, hvor kendskabet til de andre klubber kan udbygges.

 


Chartring af ny klub i Sofia

Så er tiden kommet, hvor Y`s MEN`s CLUB SOFIA CENTRAL skal chartres i henhold til vore internationalt gældende love og regler. Klubben påbegyndte sit arbejde den 8. april 2011, og har således eksisteret i næsten et år. Chartringen finder sted den 28. april 2012 i Sofia. Læs mere >>>


Kampagne for PR og ekstension

RSD – EMC Jens Byskov
Regionsledelsen  har vedtaget, at vi i bevægelsen skal iværksætte en kampagne for PR og extension i uge 4 år 2013. Det er planen at alle klubber skal delagtiggøres i projektet. Det ligger fast at vi på PR siden vil forsøge at gøre os mere kendte, og på extension siden skaffe nye og deriblandt gerne yngre medlemmer. Læs mere >>>


BF - Frimærker

RSD BF  Erik Sangild
Nu er BF året 2011-12 slut og alt materiale som klubberne har indsamlet ligger her i huset og  skal sorteres, Det viser sig, at selv om det bliver hævdet fra flere sider, at der er nedgang i mængden af frimærker, vil det samlede resultat ligge på ca.200.000 kr. Skulle der være nogle klubber der i skrivende stund har penge tilovers kan de stadig nå at indsende til skatmesteren - dog senest den 25.03.12 og alligevel komme med i årsregnskabet og derved opnå Award der kan bruges til BF rejseansøgning næste år.


Der er stadig ledige pladser

Kursus i hjemmeside opbygning. Har du interesse i at deltage i et kursus i opbygning af hjemmesiden i TYPO3 systemet så er muligheden til stede. Kurset vil blive afholdt i Århus den 28. april. Der er stadig få ledige pladser tilbage. Er du interesseret kan du kontakte Arne Braüner på abr@mail.dk


Vigtige datoer

Forhåndsmeddelelse:
Det meddeles herved at Region Danmarks generalforsamling 2012 afholdes i Frederikshavn den 17. juni.

03. april 2012 Sidste frist for udsendelse af stemmesedler for valg af ny RLME.
30. april 2012 Sidste frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til kommende RDEE
16. - 17. juni 2012 Regionskonference og generalforsamling
Se mere under kalenderen på www.ysmen.dk

 

 


Nyhedsbrev

Af RSF & RSD IT/webmaster, Axel Hansen
Nyhedsbrevet er sendt til alle Y's Men og Y's Menetter i Danmark der har en mail adresse. Skulle I have problemer med at modtage nyhedsbrevet eller I mangler koder for at komme på Regionens Intranet, så kontakt mig venligst. Der er mange andre nyheder og informationer at hente på www.ysmen.dk

HUSK lige at skrive hvilken klub man kommer fra når man skriver en mail til os. Så er I meget nemmere at finde i vores kartotek.