Velkommen til verdenskonventet i Stavanger neste år med campingvogn eller bo-bil.

Den lokale arrangementskomiteen for verdenskonventet i Stavanger har undersøkt mulighetetne for å komme til Stavanger med campingvogn eller bobil for å delta på neste års verdenskonvent. Dette fordi vi vet at det er en del som ønsker en billigere overnatting enn det hotellene i området kan tilby. undefinedLæs hele artiklen...

Venskabsbesøg med Mrs. M. Bongi


Af Sand Kirk Larsen Regionsleder 2011-12

Invitation til alle Y's Men til venskabsbesøg med Mrs. M. Bongi, Specialskolen REMI, Nigeria. Fredag den 30.sept. 2011, kl. 15-17 på Silkeborg Højskole.  Af hensyn til at regionen er vært ved kaffebord, bedes tilmelding ske pr. email til: vba.struer@oncable.dk senest den 28 sept. Læs mere...

BF-legater til Auropa 2012-13


Af BFECC Regnar Nielsen

Så er det tiden, hvor der kan søges om BF rejselegater. I år kan der søges tre legater(Full Grants): I april- juni 2013 til Korea – I sept. – okt. 2012 til USA og i sept. – okt. 2012 til Indien. Derudover er der 4 dellegater til deltagelse i verdens-konventet i Stavanger, Norge i august 2012. Ansøgningsskema med vejledning kan findes på Regionens hjemmeside, skema BF-2 skal udfyldes og sendes til RD Sand Kirk Larsen senest 1. 11.2011 med kopi til AP og BFECC. læs mere..

Støt Afrika nu

Af PRD Bent Jensen.

I en tid hvor alle nødhjælpsorganisationer står på glødende pæle for at hjælpe Afrika kan du som medlem af Y’s Men’s bevægelsen også være med. Det er en yderlig grund til at støtte MAF hvor du  samtidig kan gøre brug af skattefradragsretten. Læs hele artiklen...

 

 

 

 

 

 

 

2015 Plan


Af PRD Bent Jensen

Så er bolden pustet op, nu gælder det om at vi alle vil være med til at holde den i gang Vær med til at formidle de gode historier i forbindelse med arbejdet i klubberne. Send meddelelser til Axel Hansen hver gang i får et nyt medlem så det kan blive bragt i Nyhedsbrevene. Læs hele artiklen..


Historiebogen


Af Arne Braüner

” GLIMT AF Y´S MEN´S BEVÆGELSENS HISTORIE I DANMARK 1947 TIL 2012” ...

er under udarbejdelse og færdig til udgivelse i juni 2012. Omtalen af historiebogen var med i augustrapporten til klubberne og på den baggrund har mange klubber afgivet bestilling. Endelig bestilling fra klubberne ønsker senest i januar så vi kan se hvor mange der skal trykkes, men bestilling vil naturligvis kunne ske løbende her efter. Læs hele artiklen...

Denne mail er sendt til alle Y's Men og Y's Menetter i Danmark der har en mail adresse.

RSF & RSD IT/webmaster, Axel Hansen