Axel Hansen, RSD IT - webmaster


350.000 kr. overrakt til Folkekirkens Nødhjælp

af Bjarne Sønderskov
Indsamling til ofrene i Filippinerne
En meget stor tak til alle Y’s Men og klubber i Region Danmark.
I har virkelig sluttet op om indsamlingen. Fredag den 29. november kunne jeg give generalsekretær Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp en check på 350.000 kr. Læs mere >>Digital postkasse. Det er ikke noget Y’s Men Region Danmark har indflydelse på, eller kan påvirke. læs mere >>


Netbankforsikring. Y´s Men´s Club betragtes som virksomheder, og banken dækker ikke.
læs mere >>


Status over indsamling. 
Der kommer hver dag penge ind til både Filipinerne og til Tadsjikistan. Læs mere >>


Har din klub opfordret til kirkeindsamling?

Af Henning Andersen, RLM Øst
Mange klubber har benyttet uddelingen af DVD en fra Danmarks kirkelige mediecenter til også at opfordre menighedsrådene til at tænke på Y´s Men Region Danmark, når menighedsrådene beslutter, hvem der skal støttes i de kirkelige indsamlinger i den kommende periode.

Læs mere >>


Week4you 19. januar – 26. januar 2014

Af Steen Christiansen, tovholder på Week4you. og RD Bjarne Sønderskov.
Der er klubber, som har spurgt mig om, hvor Idé kataloget findes på regionens hjemmeside. Jeg skrev i Nyhedsbrevet i oktober, at det findes i intranettet under Week4You. Læs mere >>


Hvad forpligter vi os til

Af Ib Møller Jensen, RSD rejsekoordinator
Et ofte stillet spørgsmål er. Hvad forpligtiger vi os til, ved at sige ja til at få en B.F. delegat på besøg? Man skal sørge for hans/hendes ophold i en periode, hvilken typisk er 2-3 dage. Læs mere >> 


Nød- og genbrugshjælp til Kosovo

Af Arne Nielsen. 
Medio oktober var det muligt at sende de første 12 paller med nødhjælps- og genbrugsvarer til den under opstart KFUM organisation i Gjakokova. Læs mere >>,

 


Time of Fast nyheder

Af Kirsten Kure Bæk, RSD ToF
Nu har DG´erne været rundt ved rigtig mange klubber, vist deres talenter, og fortalt om deres projekter, så nu er TOF klar til at modtage bestillinger fra klubber på talentpunge. Læs mere >>


World Malaria Day den 25. april 2014

Af Jens Nielsen
De fleste klubber har sikkert allerede planlagt forårsprogrammet 2014. Men husk alligevel at markere  world Malaria Day den 25. april 2014. Læs mere >>


Ideer til oprettelse af Y´s - Men Youth (30 – 60 år)

Formål: At skabe et Y’s – men fællesskab for nuværende og nye medlemmer mellem 30 og 60 år.  Udfordringerne for den nuværende Y’s – men organisation: Et af problemerne for Y´s Men organisationen er, at der ikke kommer så mange nye medlemmer til. Læs mere >>


Bestilling af WAI

Din klub har nu igen mulighed for at bestille ekstra eksemplarer af magasinet WAI. Næste nummer udkommer medio januar 2014. 
Læs mere >>


Inspiration og kommunikation.
Hjemmesider, kirkeblad, storskærm, Facebook og video. Der er masser af muligheder. Læs mere >>

Frivillige søges

Fra 4. – 6. april 2014 afholder KFUM og KFUK i Danmark Børnefestival i Randers. Mange Y´s Men´s klubber har allerede vist deres støtte til festivalen via et kontant beløb. Læs mere >>


Forkerte mail adresser

Hold klubmedlemmernes data opdateret.
Det er vigtigt at adressebogen hele tiden er ajourført. Der er stadig nogle e-mail adresser der er forkert.Vær venlig at tjekke jeres mail adresser og send rettelser til RSD IT Axel Hansen.


Klik for at følge linket

Af Axel Hansen.
Vi er kommet godt fra start. Der er mange besøgende på Facebook siden. Ikke kun fra danske Y's Men men fra hele verden. Ikke kun Y's Men men også andre personer uden for vores kreds synes godt om vore artikler. Så kig ind og del artiklerne med jeres venner.

Efterlysning

Der er en der søger Y's Men's servietter. Er der mon nogen der fremstiller dem. Hvis ja, så send venligst en mail til: axha@bbsyd.dk.

 

Køb frimærker

Af Erik Sangild, RSD  BF
Så for søren, nu står julen for døren.
Køb frimærker af mig, af de store.
Ligesom i sidste år venligst gjorde.


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev her >>