Ny sammensætning af International Council

Af RD Arne Nielsen
Resultatet af klubafstemninger om den fremtidige Internationale Councils størrelse og sammensætning blev en uhyre tæt affære. Læs mere >>

Regnskabsåret flyttes.

Fra IHQ er der forlydende om at regnskabsåret igen bliver ændret. For os vil det betyde at februarrapporten ændres tilbage til aprilrapport og augustrapporten ændres tilbage til oktoberrapport, men nærmere herom senere.WAI - Det nye Y's Magasin

Af Hans Erik Christiansen
Wai er Y’s Men Region Danmarks nye officielle medie. Magasinet henvender sig til omverdenen med henblik på at skabe interesse for vores arbejde. WAI udgives halvårligt i en trykt udgave der lægges frem i sognehuse, kirker m.m., så andre får mulighed for at læse om vores aktiviteter. Læs mere >>

 


Skattefradragsprojekt 2013

Af Jens Nielsen, RSD for Skattefradragsprojekter
Regionsledelsen har på det seneste ledelsesmøde godkendt en ansøgning fra Mission Øst vedr. etablering af faciliteter til handicappede børn i landsbyerne omkring byen Penjakent i Tadsjikistan. Læs mere >>

 


"Skat" bidrager også til vores arbejde

Af RSD for ISOBRO Hans Nørgaard Wedel
Hvert år søger regionen momsgodtgørelse for en del af de udgifter som regionen og klubberne har haft. I perioden 2008 – 2010 har Regionen fået kompenseret 1.436.822 kr. eller 45-46% af alle vores momsudgifter idet vores momsudgifter total set har oversteget 1.000.000 kr. pr år. Læs mere >>


BF- delegat til Danmark.

Af RSD Eva Larsen
Fra 1. – 22. maj 2013 har Danmark BF- besøg fra Californien i USA Vi skal have besøg af Buck, som er RD i USA. Buck har været Y`s man siden 1981. Hvis jeres klub er interesseret i at få besøg, kan I sende besked til rejsekoordinator Eva Larsen.
Se også brev udsendt til præsidenterne. e-mail steen.eva@stofanet.dk


Lejr- og Kursuscenter i Pogradec.

Af Knud Erik Lykke
Regionsprojektet Lejr- og Kursuscenter, som blev til i et samarbejde med BDM, har nu nået sin afslutning. Læs mere >>


Klubintranet

Af RSD IT Axel Hansen
Ca 80 klubber har en hjemmeside under Region Danmark. Det viser sig at enkelte klubber bruger mere end de 200 mb som var til rådighed. Billeder må helst kun bruges i begrænset omfang - brug i stedet Google Picasa. Klubintranettet benyttes også af enkelte klubber uden at de har bestilt en hjemmeside hvilket er muligt, men det koster plads. Derfor ser vi os nødsaget til at opkræve en mindre afgift for denne facilitet med start af næste klubår.


Ny klub i Rumænien.

Af Erling Larsen
Lørdag den 3. november 2012 chartres Baia Mare Y’s Men’s Club i Rumænien. 
Læs mere >>

Week4You

Af RLM Steen Christiansen
Det er meningen, at hele Y’s Men’s bevægelsen skal fokusere på PR og ekstension. Læs mere >>

BF legat

HUSK og at søge om et BF legat. Asnøgningsfrist den 1. november - se mere på hjemmesiden. http://www.ysmen.dk/fonde/bf/


Nyt fra ledelsen

Nyt navn og logo


Af Arne Nielsen.
Den Internationale Council har vedtaget et nyt navn og logo. Navnet Y’s Mens Club fjernes i såvel navn som logo/emblem. Læs mere >>

Valg til International Council


Vi er så langt fremme i klubåret, at der skal findes forslag til medlemmer af Det Internationale Council. 
Læs mere >> 

Vigtige datoer

1. Nov. Ansøgning om BF laget (BF 2 + BF 3)
Skemaet kan hentes på hjemmesiden
9.-10. nov. Træning for VDG og RLME  Diakonhøjskolen i Århus
15. /nov.. Ansøgning om bevarelse af stemmeretten. Ansøgningen sendes til IHQ med kopi til RD.


Flere nyheder på www.ysmen.dk