Nogle mailtprogrammer viser ikke opsætningen korrekt. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik på online versionen her >>


Til alle medlemmer af Y’s Men Region Danmark


Af regionsleder 2016-17, Jens Nielsen
Nu er klubåret for alvor i gang, de første klubmøder rundt i landet er afviklede og både ledelses- og rådsmøde, tjenesteledertræning og præsidentmøde er gennemført med stor deltagelse. 

Præsidenterne blev sendt hjem til klubberne med megen information og inspirationsmateriale, som jeg håber, kommer alle klubmedlemmer til gavn og glæde. Bl. a. får I alle udleveret en bagrudeetiket til bilen, montér den straks i jeres bil, så Y’s Men er synlige i trafikken og på P-pladsen.


Regionsleder Jens Nielsen


Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt klubår, hvor I forhåbentlig alle er motiverede for at få skabt et godt klubliv og dermed et stærkt lokalt netværk til gavn for især samarbejdspartnere og støttemodtagere. Regionsledelsen tog på sit møde den 12. august en række beslutninger, som fremgår af referatet på hjemmesiden –
se på: www.ysmen.dk/intranet/ledelsesmoeder-offentlig.

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt klubår, hvor I forhåbentlig alle er motiverede for at få skabt et godt klubliv og dermed et stærkt lokalt netværk til gavn for især samarbejdspartnere og støttemodtagere.


PR - public relation


For at tydeliggøre årets tema er der fremstillet et 6 m langt banner med en højde på 1 m. Banneret var opsat foran scenen ved Præsidentmødet i Lunderskov i lørdags og tog sig godt ud. Fordelen er også at det træder tydligt frem på de forskellige fotos der blev taget.Banneret skal naturligvis anvendes så meget som muligt, og jeg opfordrer klubber, distrikter og sektioner til at bruge det ved forskellige arrangementer, f. eks. charterfester, Week4You, distriktskonferencer o.s.v. ligesom banneret naturligvis vil blive anvendt ved næste års Regionskonference i Holstebro. Banneret kan rekvireres hos Jens Nielsen.


Informationer fra regionsledelsen

Augustrapporten var genstand for en drøftelse, hvor regionsledelsen måtte tage til efterretning, at medlemstallet i Region Danmark er faldet markant siden august 2016, nemlig med ikke mindre end 104. Bag dette tal ligger udmeldelser af ikke mindre end 216 medlemmer og en tilgang af nye medlemmer på 112. Vi er ikke vant til nettotilbagegang i medlemstallet i Region Danmark, da vi stort set har haft en pæn og jævn stigning i de sidste 10-12 år. I dette klubår chartres 2 nye klubber i henholdsvis Vildbjerg og Horsens, og jeg ved at det spirer flere steder rundt i landet med gode og realistiske forsøg med start af nye klubber. Tak til alle, der arbejder med på denne opgave, jeg vil ønske alt held og lykke for de involverede Y’s Men og moderklubber.

For at bakke op om arbejdet med etablering af nye unge klubber og tilgang af flere medlemmer i eksisterende klubber er der nedsat et nyt Udvalg på landsplan med opgaven at inspirere og klubudvikle. Det er tilmed planlagt at afholde et træningsseminar for Distrikternes Extensionudvalg den 3. september. Jeg glæder mig rigtig meget til at få skabt en god dialog om dette meget vigtige arbejde for vor bevægelse. Vi skylder hinanden, at lukke flere aktive medlemmer ind i vore klubber, at de må få glæde af at komme med i vort netværk og dermed også være med til at bære de vigtige opgaver fremover. 


Folkemøde på Bornholm


Det nedsatte udvalg til planlægning Y’s Men Region Danmarks deltagelse i af Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2017 består af RDE Kristen Grysbæk, RDEE Christian Frovin Lorentzen og RLM Ove Hansen Hvid. Intensionen med deltagelsen er SYNLIGHED – gerne i samarbejde med de øvrige organisationer i K-netværket.Flygtninge situationen

Omkring flygtningesituationen vil jeg gerne opfordre klubberne til at være opmærksomme på lokale udfordringer, evt. tage kontakt til immigrationsmyndigheder for samarbejde.

I kirkelige sammenhænge bør vi være opmærksomme på de flygtninge, der deltager i Gudstjenester og andre arrangementer, måske kunne de være potentielle medlemmer i Y’s Men’s klubben.
Vær behjælpelig med integration i det danske samfund.Y’s Men International Area Europa Area Konference i Cesis, Letland.

Den 4. - 8. juli 2017 arrangerer Y’s Men International Area Europa Area Konference i Cesis, Letland.
Det er muligt for deltagere at søge et scholarship/legat på 150 Euro svarende til ca. 1.100 kr.
Ansøgere opdeles i 3 grupper: 1) Medlemmer fra Øst Europæiske Lande 2) Medlemmer af Y’s Men og KFUM i Europa i aldersgruppen 16 – 30 år 3) Medlemmer fra andre europæiske lande.
Hvis legatet bevilges kan beløbet fratrækkes direkte i forbindelse med tilmeldingen. Ansøgningen (klik her) udfyldes og indsendes elektronisk eller via post til Regionsleder Jens Nielsen – snarest og senest 28. november 2016.
Husk at få f. eks. klubpræsident eller distriktsguvernør til at godkende/anbefale ansøgningen.
Svar kan forventes umiddelbart efter 1. december 2016.
For yderligere oplysninger om konferencen og tilmeldingsblanket, klik her >>


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev undefinedher >>