Nogle mailtprogrammer viser ikke opsætningen korrekt. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik på online versionen her >>Central Øst Europa

Regionsledelsen havde sammen med RSD for International Extension Hardi Kristensen en temadrøftelse om vedligeholdelsen af, udviklingen i og støtten til de Central Øst Europæiske lande, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien. [mere]Regionskonference Holstebro 2017

Nu er invitationen trykt og udsendt, desværre er det gået som i De Nattergales sang Uha-da-da.
Og så mangler der en linie (det gjør der da vel æt) jo beklageligvis har sættenissen være på spil og følgende linje, er af uforklarlige årsager faldet ud: Prisen på aftenfesten lørdag incl. ½ l vand kr. 335,-
[mere]


SKATTEFRADRAGSPROJEKT 2016

”Tusind tak!” er slet ikke nok. Det blev til 227.151,- gode danske kroner, og derfor returneres 227.151 TAK.  Tak til 19 klubber og 304 personlige donatorer. [mere]Nye medlemmer - Online Adressebog

Mange informationer tilgår klubber og enkeltmedlemmer direkte via mailadresserne, der er angivet i online Adressebogen. I har garanteret nye medlemmer, som har bekræftet at ville chartres og dermed blive registreret medlem af klubben, men de venter på en eller anden klubbegivenhed, hvor de officielt chartres. [mere]’Det med Gud’ skal have flere ben at stå på

I arbejdet med dette års Regions projekt ’Det med Gud – men hvordan?’ har vi opdaget, at der er inspiration at hente i Y´s Mens måde at arbejde. Hos Y´s Men ses, at ’det med Gud’ har flere ben at stå på, idet kristendommens ord og ’tiltale’ går hånd i hånd med samtalen om ’det med Gud’ og med handlingsfællesskabet, hvor man gør noget. Dvs. at Y´s Men benytter sig af en ’flerbenet’ tilgang mellem tiltale, samtale og ’gøre-talen’. Kan de kirkelige børne- og ungdomskorps lære af det?. [mere]Indkomne midler

På regionens hjemmeside under ”Intranet/Indkomne midler” er det muligt løbende at følge indkomne midler fra klubberne til de forskellige formål. Beløbene opdateres jævnligt og det er glædeligt, at se den velvilje der vises fra klubbernes side til at støtte de forskellige formål. [mere]Change Agents

KFUM og KFUK i Danmark sender hvert år 2 unge medlemmer på internationale kurser og uddannelse sammen med andre YMCA-deltagere fra hele Europa og endvidere deltagelse i YMCA samlinger på verdensplan. [mere]Opgradering af gamle roll-ups.

Mange klubber kontakter YSDESIGN med ønsket om at få roll-ups repareret. Mange gange er fjederen knækket, stiveren er bøjet eller overlæggeren er væk. [mere]Strukturændringsforslag

Sideløbende med behandlingen af det udsendte strukturændringsforslag i klubber og distrikter arbejder Regionsledelsen med at præcisere dele af forslaget, som sammenstilles med de høringssvar, der indsendes [mere]Landsindsamlinger

Regionsledelsen modtager i løbet af året mange henvendelser fra såvel organisationerne i K-familien som andre landsorganisationer, der ønsker at regionen anbefaler og udsender ansøgninger til klubber om støtte. [mere]


VELKOMMEN til klub nr. 140 i Danmark

Vitus Bering Y’s Men’s Club, Horsens bydes hermed velkommen i Region Danmark. Mere end 150 deltog i charterhøjtide-ligheden i Østerhåb Kirke i Horsens- [mere]Y’s Men på KFUM og KFUK’s Voksenstævne

Et aktivitetsudvalg havde opbygget en meget fin stand i forbindelse med voksenstævnet. [mere]Nyt fra Regionsrådsmødet den 13.-14. januar 2017

Regionsrådet 2016-17 er faktisk allerede begyndt at fungere som den slankere model for fremtidige Regionsråd. [mere]
Area Convention 2017 i Cesis

Mange Y’s Men planlægger allerede deres deltagelse i Area Konferencen 2017 i Cesis, Letland. [Rejsetilbud]

[Tilmelding] I Danmark kan der betales direkte til Y’s Men International Area Europas bankkonto [mere]


Påmindelse Internationale valg

I begyndelsen af december udsendtes til alle klubber stemmesedler med diverse information om stemmeafgivning til International Council, herunder valg af International President Elect, International Treasurer Elect samt International Council Member for Region Danmark.
[mere]


Valg af regionsledelsesmedlem - RLME

Der skal vælges nye regionsledelses-medlemmer i sektionerne Nord 1, Midt og Øst. 

Valg af distriktsguvernører elect elect – DGEE

Klubberne og distrikterne opfordres til at gennemføre valg af DGEE ved forårets distriktsgeneralforsamlinger – ganske som hidtil. [mere]

Valg til RDEE

Hver klub kan fremkomme med forslag til kommende regionsleder – RDEE.

Kandidatforslaget skal være ledsaget af kandidatens skriftlig accept.
Kandidatforslag, som modtages hos regionslederen eller regionssekretariatet i senere end den 21. maj 2017, vil ikke komme i betragtning. 

Formular kan downloades her >> 


”Varsling af generalforsamling 2017

Kære Y's Men. 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som afholdes søndag den 25. juni 2017 kl. 09:00 på Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro.
Forslag til behandling på generalforsamlingen – herunder forslag til kommende RDEE (regionsleder elect elect) – skal være Regionsleder Jens Nielsen (mail: jens7ni@gmail.com) eller regionssekretariatet (mail: j.kallesen@hotmail.com) i hænde senest den 21. maj 2017”.


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev [hent her]