Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik her >>

 

 


"Benyt lejligheden - -

I denne periode mellem Hellig tre Konger og Fastelavn samles der ind til Time of Fast i mange af vore kirker, sådan som vore klubber tidligere har opfordret til.
Når du er i kirke, benyt da lejligheden til en lille snak med de andre kirkegængere om både Y´s Men’s bevægelsen og de projekter, som vi samler ind til via Time of Fast.
Tag et par foldere eller klubprogrammer med i kirke, så du har noget at give til nogle af dem, som du er i kontakt med i forbindelse med gudstjenesten.


Orientering fra HB-mødet i KFUM og KFUK


Fra det nylige afholdte HB-møde hvor der blev budt velkommen til en ny forening og en ny kasserer samt besøg af to udvalg. En engageret Hovedbestyrelse der arbejder målrettet for at implementere de nye målsætninger, der blev vedtage ved landsmødet i november. Læs mere >>NU GÅR PROJEKTARBEJDET I HOUPOU, CAMEROUN IND I SLUTFASEN

Takket være det meget flotte indsamlingsresultat for Skattefradrags-projekt 2014 kan arbejdet på Sundhedsklinikken i Houpou nu snart få en flot afslutning. Håndværkerne er i gang med at nedlægge vandrør fra vandtanken til klinikken. Læs mere >>


FAMILIEKLUBBEN NYTÅRSHILSEN, JAN. 2015

KILDENS Jul – værestedet for psykisk syge i Hurup
V. Birthe Glerup, leder af værestedet
Som traditionen tro, begynder julen her i KILDEN med den store bagedag i slutningen af november. Mødrene kommer sammen med deres børn, dejen er klar, så bliver der bagt pebernødder og vaniljekranse. Læs mere >>
Ny indsamlingslov

Med virkning fra 1. juli 2014 har Folketinget vedtaget en ny INDSAMLINGSLOV, som også gælder for indsamlingsprojekter i Y’s Men International Region Danmark. Regionsskatmesteren har modtaget en anerkendelse fra INDSAMLINGSNÆVNET vedr. regionens Skattefradragsprojekt – der i 2015 er ”IND I EN anden verden” Læs mere >>


Ny klub i Rumænien

Lørdag den 18. april chartres en ny klub i Gura Humorului (betyder noget i retning af munden der smiler) i den Rumænske del af Moldavien. Det er klubben i Bistrita, der af egen drift er gået i gang med ekstension i Gura Humorului (udtales som det staves).Det vil blive klub nr. 9 i Rumænien hvor vi har været aktive med ekstension siden 1998. Læs mee >>


Hvis vi tager YEEP først Youth Educational Exchange Programme. Altså, et uddannelse og udvekslingsprogram for unge. Det henvender sig til unge mellem 16 og 18 år, hvor mindst den ene forældre er medlem af en Y´s Men´s klub. Forældrene skal også være villige til at modtage et ungt menneske fra en anden verdensde. Læs mere >>


YES OG EF

Kære klubpræsidenter! Tak or jeres støtte til både YES-projektet og EF.Og der er brug for pengene i Area Europa, ikke alene til de tidligere Østlande men også til andre Regioner, der behøver en saltvandsindsprøjtning. Læs mere >>


INFORMATIONER FRA LEDELSEN


Nåle og Emblemer. Der kommer nye nåle og emblemer, således at alle funktioner bliver dækket ind. 
Informations- og adressebog. Skal den fortsat se ud som den gør? Skal vi slette alle medlemsnavne, nu da vi har fået findysmen.dk? Skal den udelukkende gøres elektronisk?
Plan 2022.Ledelsen fremlagde et udkast til nye visioner og strategier på det netop afholdte Ledelses- og Rådsmøde i Århus. 
Nye klubmuligheder.Der blev fremlagt en liste over steder, hvor der kan være nye klub muligheder og steder hvor der allerede er gang i en ny klub. 
Central Østeuropa. Udvalget gør et fantastisk arbejde for at få etableret nye klubber. Vi mangler en landekoordinator i Polen. Læs mere >>


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev her >>