Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik undefinedher >> 

De bedste sommerhilsner fra Regionsledelsen

Efter et indholdsrigt år og en veloverstået regionskonference/generalforsamling er det tid til både at stoppe op og se fremad. Der er sat nogle store ”skibe i søen” i 2015-2016, som har indflydelse på det fremadrettede arbejde. Der er bl.a. arbejdet med Vision 2022, love-og vedtægtsændringer og omfattende projekter i bl. a. Grønland. [mere]Y’s Men stand på FDF’s landslejr 7. – 15. juli

På FDF’s landslejr vil Y’s Men Region Danmark have en stand på “bazaren” (teltet på torvet). Vi ved at mange Y’s Men deltager på lejren på forskellig vis eller kommer på besøg. Besøg standen og bliv der i et par timer (eller så længe du har mulighed for det), og vær på den måde med til at promovere Y’s Men – uddel foldere, WAI magasin og fortæl om os.950 til Motorvejsgudstjeneste:

Motorvejsgudstjenesten, som Y’s Menette klubben og de 3 Y’ Men’s klubber i Silkeborg havde arrangeret den 29. maj 2016 samlede 950 deltagere, hvoraf rigtig mage var Y’s Men. [mere]


Sangen "VEJEN"

Lisbeth Smedegaard Andersen havde skrevet sangen ”Vejen” til begivenheden. Salmen ”Vejen” er lavet i et format, som lige passer til at blive klæbet ind i ”PULS”. [hent her]32.156,- KR VIA MOBILEPAY TIL KIRGISISTAN-PROJEKTET

MobilePay-ordningen blev etableret lige inden regionskonferencen, og ordningen blev afprøvet på selve konferencen – men et overvældende resultat. I tilknytning til at lærer Tanja Refsing og eleverne Anne Sofie Færk og Sofie Feldbæk fra Rønde Efterskole fortalte om skattefradragsprojektet om støtte til udsatte børn i Kirgisistan, blev deltagerne opfordret til at bruge deres smartphone til at indbetale et beløb til projektet. [mere]1.698.800 Kr til Regionsprojekt 2016

I samarbejde med Blå Kors Danmark, der havde søgt 1.2 mill. kr. til ansættelse af fagperson i Grønland, havde Y´s Men Region Danmark stillet dette beløb i udsigt til Blå Kors til formålet som årets regionsprojekt. 
[mere]AFBUD TIL REGIONSKONFERENCEN

Rigtig mange forbereder sig i god tid til at kunne deltage i regionskonferencen. Det gjorde Kirsten og Ove Holm Nielsen fra Han Herred Y’s Men’s Club også i år sammen med 2 andre par.
[mere]Generalforsamlingsreferat 2016

Carl Hertz Jensen, ISD CE:
Den kristne basis har været til debat på midtvejsmødet i Indien. Der har været en lille gruppe, der har arbejdet med tingene. Gruppen skal fremkomme med et forslag til International council på Taiwan. Der har været drøftet forskellige spørgsmål omkring ”på basis af Jesu Kristi lære”.
[læs mere i referatet]Visions dag for Kirkedage i Herning

Der er visionsdag for Danske Kirkedage den 1 oktober 2016 kl. 10-14 i Herning. Det foregår i Huset No 7, Nørregade 7, 7400 Herning.

Program for dagen vil komme ud i august.Laura på 12 år skal til sommer på ferie med Gademix, som hører under KFUM’s Sociale Arbejde. Det har hun været før, ligesom andre børn landet over har deltaget i sommeraktiviteter afholdt af KFUM's Sociale Arbejde. [mere]


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev undefinedher >>