Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik her >>

I april blev der chartret 2 nye klubber i Slovakiet. Den 10. april blev Klubben Liptovsky Mikulas chartret med 15 medlemmer. og den 11. april blev klubben Vrablé chartret med 16 medlemmer. Læs mere >>Fradragsprojekt 2015 - Lektiecafe i Indien

Før lektiecaféens start i 2008 blev børnene ofte taget ud af skolen for at arbejde for familiens forsørgelse. Børnene havde svært ved at følge med i skolen og dumpede de eksamener, som skal bestås for at rykke op i næste klasse. Læs mere >>


Tag musikinstrumenter med til konferencen

Distrikt Sydøstjylland samler stadig musikinstrumenter ind. Indsamlingen har til formål at hjælpe musikeren og ildsjælen Henrik Goldschmidt, der på eget initiativ har oprettet gratis musikskoler i København. Læs mere >>


Det kan hurtig blive en anderledes aften

I 2014 satte årets skattefradragsprojekt fokus på sundhedsklinikkerne i Houpou og Dama. Som opfølgning på projektet tilbyder Mission Afrika nu Y’s Men's klubber mulighed for at høre nærmere om projektet. Læs >>


”Himmelske Dage” i København

I perioden 5. – 8. maj 2016 finder kirkefestivalen ”Himmelske Dage” sted i København.Bag ”Himmelske Dage” står bl.a. Danske kirkers Råd, som Y´s Men Region Danmark er medlem af. Læs mere >>


Sommerkursus på Silkeborg Højskole

Kære Y’s Men og ledsagere. I har formentlig allerede overvejet at deltage på SOMMERHØJSKOLE i uge 31 - fra søndag den 26. juli til den 1. august 2015, men har endnu ikke til-meldt jer. Sommerkurset arrangeres i samarbejde med Silkeborg Højskole og FDF. I kan læse om det spændende program i folderen. Læs mere >>


Distrikts extension i Y’s Men Region Danmark, hvad sker der?

DGer og andre Y’s Men har gennem et par uger hjulpet med at danne et overblik over hvad der sker omkring Distrikts-extension. Læs mere >>


Kandidat til RDEE for klubåret 2015-16

Kristen Grysbæk er kandidat til posten som RDEE.Ringkøbing Y's Men's Club vil gerne anbefale deres klubkammerat Kristen Grysbæk til posten som RDEE for klubåret 2015-16. læs mere >>


Nye emblemer / ys nåle på vej

Som bekendt blev Y´s Men´s bevægelsens logo ændret for nogle år siden. Dette bør naturligvis afspejles i vore emblemer og nåle.
Læs mere >>


NYT FRA SEKRETARIATET


Juridisk vejledning

Måske læste Du det store temaindlæg i Kr. Dagblad om arv og testamente? Også Y’s Men Region Danmark var repræsenteret med en pæn annonce. Adskillige gange blev det i de forskellige annoncer fremhævet, at man blot kunne kontakte den pågældende organisations juridiske medarbejdere for at få råd og vejledning om arv og testamente.
Læs mere >>


Informations- og adressebogen 2015-16

Kære Y's Men og Y's Menetter - kære klubpræsidenter.
Arbejdet med informations- og adressebogen er i fuld gang. Desværre har ikke alle klubber/medlemmer fået opdateret deres oplysninger. Kan jeg måske få jer til at gøre det snarest, ellers kommer der forkerte oplysninger i næste adressebog.


Generalforsamling 2015

Supplerende bilag til punkt 20: kommende regionskonferencer.

Regionsledelsen har modtaget ansøgning fra Holstebro YMC, Hardernes YMC, Sct. Jørgens YMC og Aulum YMC om at blive vært for regionskonferencen i 2017. Der er således modtager ansøgninger til 2017 fra de nævnte 4 Holstebro-klubber og Lemvig Y’s Men’s Club.

Konference- og generalforsamlingshæftet er online

Se hvem der kommer til konferencen og hvor du skal sidde. Læs rapporter fra RSD og se regnskab. Du behøver ikke at printe hæfterne de udleveres på konferencen.
konferencehæftet  >>      generalforsamlingshæfte >>

NYE MEDLEMMER TIL DIN Y`s Men´s Klub- se den nye pjece!

Indenfor teamet omkring kommunikation har vi fået udarbejdet en pjece med titlen ”Til dig der ikke kender Y`s men!”.
Nu kan klubber tage denne pjece i anvendelse ved arrangementer og lignende, hvor det ønskes at få skabt interesse dels om Y`s Men og dels om konkrete oplysninger om den nærmeste klub i faktaboksen i pjecen. Den ligger på hjemmesidenSamarbejde med Unitas Rejser A/S

Regionsledelsen har netop indgået en samarbejdsaftale med Unitas Rejser A/S, Silkeborg.
Aftalen tager primært sigte på de rejser, som foretages af Regionsledelsen, men aftalen omfatter også rejser, som foretages af klubber og medlemmer enkeltvis.  
Læs mere >>


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev her >>