Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik undefinedher >>
Af RD Steen Christiansen
Jeg har lige været med til et konferenceudvalgsmøde på Als. Jeg kan sige, at de 4 klubber, der sammen arrangerer regionskonferencen, arbejder hårdt på, at det bliver en regionskonference deltagerne husker –   vi har noget med hjem, når regionskonferencen er slut. Du kan også være med til at det bliver en god konference ved at tilmelde dig. Tilmeld - gerne så hurtigt som muligt, men senest den 10. april. 
Gå til Booking  >>Medlemstallet for nedadgående i Europa.

Den europæiske ledelse mødtes i Riga i Letland. Man mødes normalt i det land Areapræsidenten bor. Det er regionslederne fra Rusland, Finland/Balticum, Norge, Sverige, Danmark og Central Øst (det øvrige Europa er en region) samt Areapræsidenten, Areapræsident elect, past Areapræsident, sekretær, skatmester samt inviterede personer alt efter, hvad der er på programmet. 
[mere]Grønlandsprojektet.

Status vedr. projektet er meget positivt. Danske Y´s Mens klubber har virkelig taget godt imod projektet. Endnu engang tak for det, alle sammen. Dags dato er der udpeget 13 håndværkere der skal arbejde i Grønland i sommeren 2016.
[mere]Julekalender - genforhandling af aftale

Referat fra genforhandlingen af aftale vedrørende Y´s men julekalenderen. Der fremkom mange indlæg og synspunkter, hvoraf nogle skal nævnes: Ønske om kortlægning af nuværende salgssteder. Betaling med Mobile Pay og Swip. Tydeliggør hvad pengene bruges til m.m.
[mere]Hvordan taler vi til hinanden? – og hvordan bliver det modtaget?

Et af delmålene i Vision 2022 under Klublivet er ”Medlemmerne taler pænt til og med hinanden.”
Et andet delmål under Optimal kommunikation er ”Kommunikation foregår under gensidig respekt og konstruktiv kritik.”
[mere]YES og EF

Først og fremmest en stor tak til de klubber der har bidraget til YES (Y’s Men’s Ekstension Støtte) projektet og Endowement fonden indtil nu. Der er brug for pengene til ekstension i det tidligere Østeuropa Ekstension er en investering i fremtiden. [mere]Husk World Malaria Day 25. april 2016!

Takket være bidrag fra Y’s Men International - bl. a. fra Region Danmark - er der konstateret stor reduktion i antal malariatilfælde i de lande, som Y’s Men støtter. 
Der er dog fortsat brug for bidrag fra Y’s Men’s klubber. 
[mere]Vi må råbe "vagt i gevær"

Medlemstallet er kraftigt for nedadgående i Region Danmark. Vi er blevet 61 færre medlemmer på et halvt år. Heraf er de 55 færre medlemmer i Danmark.
Jeg hører stadig eksempler på, at nye eller potentielle medlemmer har svaret: ”Jeg har ventet på at blive spurgt” [mere]WAI - hvordan, hvorfor, hvor mange?

Redaktionen for WAI magasinet har behov for din mening!
Vi vil gerne have ideer til hvordan vi bedst bruger WAI magasinet til at udbrede kendskabet til Y’s Men. Har I i jeres klub på en særlig måde brugt bladet til at promovere Y’s Men? [mere]Flyvetur til Bisjkek

Medens dette skrives sidder en flok efterskoleelever fra Rønde Efterskole i en flyvemaskine fra Danmark via Tyrkiet til Kirgisistan. Eleverne går alle på linjefaget Global Iværksætter.

[mere]GODE FOTO TIL INFO MATERIALE.

I forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale, det kan være foldere, artikler til hjemmesiden, WAI magasinet og lignende, mangler vi ofte billeder af en god kvalitet til at illustrere materialet. Der er planer om at oprette et foto / billede database til at afhjælpe dette behov. Axel Hansen har lovet at være behjælpelig med at administrere dette.

[mere]


Nationale valg

Der er valg til RLME i sektionerne Nord 2  - Viborg Y's Men's Club indstiller Torben Kristensen og Syd Alssund Y's Men's Club indstiller Nis Thaysen. 

Sorø-Dianalund  Y’s Mens club indstiller Christian Frovin Lorentzen som kandidat til RDEE

Vigtige datoer

25. april Sidste frist, kandidatforslag til RLME i Sektion Nord 2 og Syd.
6.maj Sidste frist, forslag til generalfors., herunder forslag til RDEE
20. maj Udsendelse endelig indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

Indberetning til adressebogen 2016-17

Nu er tiden, hvor indberetninger til adressebogen 2016-17 skal finde sted. Tjek gerne, om jeres data passer. Desuden ville der være rart, om I også vil opgive jeres fødsels- og charterdato. De skal bruges i statistikken. Vær opmærksom på, at det ikke er personnummer vi vil have. kun fødselsdatoen.


Indlæg og info fra regionssekretæren

Brug pengene inden 5 år

Nu synger klubregnskabet på sidste vers. Mange skatmestre er ved at gøre sig klar til at afslutte klubregnskaberne. 

Jeg fik en god besked i dag

Jeg fik en mail i dag! Det får jeg nu så tit, og lige i tiden får jeg en del henvendelser om deltagelse i kurser og regionskonferencen.  Det drejede denne mail sig også om, men så stod der lige en bemærkning om, at han skulle være med til at uddele ca. 1,2 mio. kr

Hvilke forslag har klubben

Regionens generalforsamling, som i år holdes i Sønderborg er åben for alle medlemmer. Klubberne har mulighed for at præge generalforsamlingen ved at fremsætte forslag til behandling eller ved at bringe en kandidat i forslag til RDEE-posten.
Senest 6 uger før generalforsamlingen – d.v.s. senest den 6. maj 2016 – skal sådanne forslag være Regionslederen eller regionssekretariatet i hænde.  


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev undefinedher >>