Nogle mailtprogrammer viser ikke opsætningen korrekt. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik på online versionen her >>Strukturændringsforslag

Regionsledelsen skylder en stor tak til alle klubber, distrikter og enkeltpersoner, der har bidraget med høringssvar. [mere]Fornemt besøg på Regionskonferencen i Holstebro

For første gang i flere år gæster den internationale præsident Danmark. IP Joan Wilson fra Canada har netop meddelt, at hun vil besøge Danmark i juni måned, og deltage i regionskonferencen i Holstebro.
Benyt anledning til at møde canadieren Joan Wilson, der ved Verdenskonferencen i Taipei i 2016 stod op midt i den store forsamling og holdt tale.
[mere]


World Malaria day
25. april 2017

The World Health Assembly har grundlagt verdens Malaria Dag i maj 2007. [mere]Restskat eller overskydende skat?

Af Jørgen Kallesen, RSA
Årsopgørelsen for 2016 er ude nu, og måske har du allerede set, om du skal have overskydende skat eller betale restskat. 

[mere]0% eller 40%

Omkostningerne ved Danmarksindsamlingen, som blev afviklet som et stort show på landsdækkende TV er endnu ikke gjort endeligt op, men mon ikke, at det blive nogenlunde som sidste år, hvor omkostningerne beløb sig til ca. 40% af de indsamlede beløb.
[mere]Støt Roll Back Malaria – det nytter.

Region Danmark har stadig et projekt, til at skaffe midler til så mange malarianet som muligt. I regionen er der ca. 140 klubber, heraf har 13 støttet med et sponsorbeløb, hvorefter de får tilsendt et sponsorlogo. Kan vi ikke gøre det bare lidt bedre? [mere]Kender du en volontør?

Alle ansøgere til vore regionsprojekter blive spurgt om der er mulighed for at volontører kan deltage i projektet. I de fleste tilfælde forsøger ansøgerne at imødekomme denne forespørgsel, men sjældent er svarene relevante og anvendelige for Y’s Men.

[mere]Y’s Men International støtteprogrammer

Hvert år indsamler Y’s Men over hele verden økonomiske midler, der anvendes til velgørende formål. Region Danmark sender traditionelt mange penge til disse gode formål, men iflg. det netop godkendte perioderegnskab har regionsledelsen desværre måttet konstatere nedgang i det samlede beløb til TOF. 
[mere]Kære forældre til tidligere YEEP-studenter

Invitér din datter/søn med familie til regionskonference i Holstebro den 23.-25. juni 2017
Vi vil hermed gerne opfordre dig til at invitere din datter/søn med familie til en Y’s Men's konference, som vil være noget anderledes, men absolut meget inspirerende og oplevelsesrig for både voksne og børn. Derfor – send denne invitation videre til din søn/datter. [mere]

Foto fra 1990 - en af de mest aktive tjenesteledere Ginny Gulyas, Sault Ste. Marie, Distrikt Ontario, Canada sammen med YEEP student Karina Barslev Nielsen (gift: Sams)


Status rapport

Der har været afholdt kurser i børn rettigheder, underretning, samtaler og samvær med børn i 6 ud af 7 byer. Den sidste by, har på grund af sygdom i bestyrelsen ikke kunne afse tid til at gennemføre disse kurser, som er udsat til 2017. [mere]Hvem vil være værtspar til Y's Men fra Indien og Rumænien?

Fra d. 10. juni til d. 30. juni får vi besøg af ægteparret Beena og I. C. Raju fra Cochin i det sydvestlige Indien som b.la. vil deltage i Regionskonferencen i Holstebro. [mere]Nyt fra Kosovo og regionsprojektet

Der er meget at glæde sig over, når det gælder YMCAs arbejde i Kosovo. Ildsjælene i Kosovo YMCA har med Dorina Lluka i spidsen fået mod og energi til at starte YMCA-arbejdet op i Kosovos næststørste by Pejá , ca. 50 km nord for Gjakova. [mere]
Area Convention 2017 i Cesis

2017 er året, hvor du har mulighed for at deltage i Y’s Men Area Europas konference, der afvikles i Letlands smukke by Cesis beliggende midt i den store Gauja-naturpark godt 1 times kørsel fra lufthavnen i Riga, Letlands hovedstad. 

[Tilmelding] I Danmark kan der betales direkte til Y’s Men International Area Europas bankkonto [mere]

Rejsetilbud: Der er stadig 8 ledige pladser [se mere]


Internationale valg - resultater

Poul Henning Løwendahl fra Gudenåens Y´s Men´s Club er valgt som Area President Elect for klubåret 2017/18.

Mr Moon Sang-bong (Korea) er valgt som International præsident elect. Mr Philips Cherian (India) er valgt som International skatmester. 
[mere]


Book en ”R . . .

Denne lidt kryptiske vending har været brugt som en opfordring til, at klubberne traf aftaler med vore tjenesteledere (RSD) eller regionsledere (RD’ere) om et møde eller indlæg [mere]

Nyt fra Regionsledelsesmødet 10.-11. marts

International Extension Udvalg havde en plan for det videre arbejde med udvikling og selvstændiggørelse af Y’s Mens klubberne i Central østeuropa [mere]

Valg til RDEE

Kandidatforslag til RDEE skal være ledsaget af kandidatens skriftlig accept og sendes til regionslederen eller regionssekretariatet senest den 21. maj 2017. 

Hent formular her >> 


”Varsling af generalforsamling 2017

Kære Y's Men. 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, som afholdes søndag den 25. juni 2017 kl. 09:00 på Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro.
Forslag til behandling på generalforsamlingen – herunder forslag til kommende RDEE (regionsleder elect elect) – skal være Regionsleder Jens Nielsen (mail: jens7ni@gmail.com) eller regionssekretariatet (mail: j.kallesen@hotmail.com) i hænde senest den 21. maj 2017”.


Informations- og adressebog 2017-18


Nu er tiden inde, at vi skal redigere informations- og adressebogen 2017-18. Derfor beder jeg, at klubberne indsender navne på det nye præsidium for året 2017-18 hurtigst muligt. Samtidig er det også vigtigt, at indsende rettelser vedr. klubbens medlemmer. Der sendes mail til alle klubber om at indberette det nye præsidium m.m. i løbet af marts.

 

 


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev [hent her]