Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik her >>

Historier om verdens retfærdighed

KÆRE Y’S MEN
Den 9. november udkommer Historier om verdens uretfærdighed og bliver derefter formidlet gratis til omkring 7.000 lokalafdelinger af de idebestemte og kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, alle landets sogne, en række skoler, institutioner og kirkesamfund. Uden økonomisk støtte fra Y’s Men Region Danmark havde projektet ikke kunne realiseres.
Læs mere >>
Humanitær hjælp til Letland

To gange om året sender Lemvig Y’s Men’s og Y´s Menette Club en lastbil fuld af humanitær hjælp til Y’s Menetternes søsterklub i Cesis og en Y’s Men Club i Livani i Letland. De to byer har et indbyggertal som henholdsvis Holstebro og Lemvig. Læs mere >>
S.T.E.P “SHORT TIME EXCHANGE PROGRAMME”

Et kort tids udvekslingsprogram som henvender sig til unge mellem 15 og 25 år og har en varighed på mellem 3 til 11 uger. Det giver mulighed for at opleve forskellige kulturer, skikke og sprog.
Læs mere >>


Sektion Midt holdt Inspirationsdag for VP og distriktsledelserne i sektionen

Ord som: suverænitet, engagement, involvment, gør det nu, medmenneskelig, frivillighed, tage del i, ildsjæle baseret på engagement, at skubbe til folk, ikke begrænsninger, interesse, forskellighed udnyttes, giv plads til udvikling, synlighed, lyd hørighed overfor medlemmerne, indsigt / udsyn, gå foran – stå fast, forpligtelser, ja hatten osv. osv .kom til at præge debatten på en konstruktiv måde. Læs mere >>
IKKE MINDRE END TRE MINISTERIER STÅR BAG – OGSÅ ØKONOMISK – PROJEKT FRIVILLIG.

Projekt Frivillig arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter.
Læs mere >>YMCA YOUTH CAMP REPORT

The YMCAs recently organised the youth camps in August 2015 at Sungula Primary school where over 1021 beneficiaries participated with help of peer educators under the theme which said “preparing young people for better tomorrow”. Læs mere >>


Tillidsposter og repræsentationer

Regionsledelsen havde udarbejdet en fortegnelse over de organisationer, som har Y’s Men siddende i bestyrelser m.v. eller som på anden måde har Y’s Men tilknyttet. Regionsledelsen ønsker imidlertid, at fortegnelse suppleres med oplysninger om lokale aftaler om tillidsposter, bestyrelsesposter eller andre funktioner, hvori Y’s Men er involveret.
Regionssekretæren vil gerne modtage Jeres informationer. Se mere >>

Klubbernes økonomi

Klubbernes økonomi og aktiviteter ændrer sig, og det gør lovgivningen også.
Flere klubber er stødt på uventede problemer og udfordringer, hvilket har givet anledning til nogle forespørgsler til regionsledelsen og sekretariatet. Folderne vil blive uddelt af DG på deres klubbesøg i foråret 2016

Disse 6 foldere kan også hentes på hjemmesiden >>

Aktivitetskonsulent

Der er mange klubber som har en genbrugsbutik. Der genereres mange penge i genbrugsbutikkerne. Det har været oppe og vende i regionsledelsen om vi har brug for eller kan bruge en aktivitetskonsulent. 

Workshops

Resultatet af workshops på regionskonferencen i Horsens ligger nu på regionens hjemmeside på intranettet. Materialet kan bruges som inspiration i mange sammenhænge f.eks i forbindelse med vision 2022.

læs ovenstående op flere informationer fra regionslederen her >>


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev her >>