Nogle mailtprogrammer viser ikke opsætningen korrekt. Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik på online versionen her >>Af projektleder Suzette Schurmann Munksgaard, CUR Center for Ungdomsstudier
Hvad sker der, hvis en Y´s Men gruppe inviterer ledere fra de lokale, kirkelige børne- og ungdomskorps til en samtalemiddag, hvor man over et måltid mad snakker sammen om de værdier, vi gerne vil formidle? [mere]Alexander Schollar Ship Fund ASF - støtter Kfum Idræt med 6.400 kr.

Vi takker for støtten til vores unge idrætslederes ophold i Italien. Det er rart at der er nogen der vil hjælpe os med at blive en del af det Europæiske KFUM-samarbejde (ESY). Vi var samlet 36 deltager fra 7 lande. Så vi havde rig mulighed for at få en snak med andre unge, det var en stor oplevelse for os at være med. [mere]Nyt om regionsprojektet i Kosovo

Et nyt klub år med klubmøder og aktiviteter er nu godt i gang i Y’s Men Region Danmarks mange klubber. 
Dermed er indsamlingen til klubårets regionsprojekt med et samlet budget på 1,4 mill. kr., hvoraf de 525.000 kr. går til regionsprojektet i Kosovo, åben for indbetalinger. [mere] 

Asavakkit ( Grønlandsk) Det betyder ”Jeg elsker jer!”

af Elisabeth Lyberth er landsformand for Blå Kors i Grønland.
Aktiviteterne for børn fra 10 - 13 årige er startet i Maniitsoq. "Bedre sent end aldrig ."På vegne af alle siger jeg mange tak for alle de huse i har fået renoveret her i Grønland. Jeg er så taknemlig, at jeg ikke ved hvordan jeg skal skrive min taknemlighed. STEP For All

Et nyt program for Y´s Men i samarbejde med B.F. fonden og Time of Fast fonden.
Formål med et Step for All besøg er bl.a. at se hvad der sker i et andet Area af Y´s dom, deltage i et specifikt Time of Fast projek m.m. [mere]YES og Endowment Fund programmer

Jeg vil gerne besøge klubber og fortælle om YES og Endowment Fund programmer samt noget om det Internationale. (Regionen klarer kørepenge)
Poul V. Thomsen, PIP og RSD for YES & EF. - Pvt0747@gmail.com, 2023 9477


Informationer fra regionsledelsen

Nye klubber i Region Danmark
Lørdag den 8. oktober chartres klub nr. 167 i Region Danmark og det er med glæde at Vildbjerg Y’s Men’s Club dermed bliver én af de efterhånden flere unge klubber i Danmark, hvor der i forhold til de fleste eksisterende klubber sker en væsentlig ændring i møde- form/-sted og hyppighed.

Ændringsforslag til ledelsesstruktur i Region Danmark
Ledelsesmødet koncentrerede sig meget om at formulere et samlet forslag til ændring af ledelsesstrukturen i Y’s Men International Region Danmark.

Folkemøde på Bornholm 2017
Regionsledelsen har besluttet at vi skal deltage i 2017 og gerne samarbejde med relevante organisationer, der ønsker at bidrage til fremme af vort fælles formål – arbejdet blandt børn, unge og socialt udsatte. 

[mere]Past Area præsident Ineta Krumina byder på vegne af Cesis Y’s Women’s Club alle Y’s Men til Area konference den 4. - 8. juli 2017 i Cesis, Letland.

Ineta Krumina har bl.a. sammen med Carl Hertz-Jensen fra Vejle Trekanten Y’s Men’s Club planlagt et meget spændende program. [mere]


Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/ Fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for socialt udsatte. [mere]Uge 34 og 35, 2017. Vi skal besøge Ilulissat, Aasiaat og Maniitsoq

Møde "hverdags" grønlændere,besigtige de renoverede huse, møde Blå Kors i Grønland og meget mere. Der er planlagt 3 overnatninger i hver af de tre byer. 
[mere]


Er du hurtig, kan du nå med til Mozambique fra 19. februar til 11. marts 2016.
Vi har fire pladser tilbage. Velkommen på Mozambique50+ som volontør hvis du elsker at opleve og vil være en del af et kristent fællesskab med stor åbenhed for vores forskelligheder. [mere]Ændringer af medlemmers adresse-/mail-/tlf. nr.

Hurtigst muligt efter at præsidiet får kendskab til ændringer af medlemmers adresse-/mail-/tlf. nr. bør disse straks indberettes til adressebogen. 

Der har vist sig en stor interesse for, at nye klubmedlemmer hurtigst muligt, efter at de har sagt ja til at blive medlemmer af klubben, får tilsendt nyhedsbreve og anden relevant information. For at imødekomme dette er det nødvendigt, at klubbernes IT-administrator / præsidier straks opretter / tilmelder medlemmet / medlemmerne til adressebogen.
[mere]


Klubudvikling i København og Omegn
I tæt samarbejde med lokale kirker, præster og menighedsråd, KFUM og KFUK, KFUM Spejderne har RLM/RDEE Christian Frovin Lorentzen, Sorø-Dianalund Y’s Men’s Club gennem flere måneder arbejdet med medlems- og klubudvikling i Københavnsområdet.

DG-manualen
RDE Kristen Grysbæk og RDEE Christian Frovin Lorentzen er frem mod årets træning af DGE/RLME i november i gang med en gennemgribende revidering af DG-manualen. 

[mere]

Regionskonferencen 2017 i Holstebro
Konferenceudvalget er meget langt fremme med planlægningen i samarbejde med flere meget ihærdige underudvalg. Et samlet budgetudkast for konferencen blev godkendt på Regionsledelsesmødet. 

International Convent i 2020
Distrikt Fyn har i samarbejde med de fynske klubber besluttet at byde ind på at afholde Verdens-konferencen i 2020 i Odense.

Y’s Men International Area Europa
På det netop afholdte Area Council Møde i Skjern blev Region Danmark opfordret til at indlemme udviklingsområderne i landene Kosovo, Moldova og Ukraine under Region Danmark. 


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev undefinedher >>