Kan du ikke læse dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik her >>Et aktivt udvalg har gennem nogen tid været i gang med at arrangere en inspirationsweekend. Deltagere i weekend-arrangementet er unge fra eksisterende Y’s Men's klubber, men vi vil også gerne invitere tidligere udsendte YEEP studenter,der endnu ikke er blevet medlemmer af en Y’s Men’s Club. Læs mere >>Y’s Men’s Træf den 13.-15.november 2015

ER DU…. blandt de ‘unge”/ yngste Y’s men i Danmark eller overvejer du, om Y’s men er noget for dig?
Læs mere >>


STØTTE TIL PROJEKTER

Ansøgninger om Regionsprojekter for klubåret 2016-17 kan indsendes til Regionssekretariatet senest den 11. oktober 2015. Ansøgningsskema kan hentes på hjemmesiden.

Læs mere >>


NU KAN DET SES AT HJÆLPEN VIRKER

Y’s Men i samarbejde med Blåkilde Efterskole og YMCA, Madurai

Gaver til IND i EN anden verden gavner børnene i Lektiecaféen i Muthupatty Læs mere >>


Partnerskab med KFUM’s Idrætsforbund

Gennem en årrække har der været en partnerskabsaftale mellem Y´s Men Region Danmark og KFUMs Idrætsforbund. Denne aftale indebærer, at der hvert år holdes et møde mellem ledere fra de to organisationer. Samarbejdet indebærer blandt andet, at KFUM Idræt sender lodsedler til klubberne, samt søger om tilskud til lederuddannelse. Læs mere om dette samarbejde her. Læs mere >>


INFORMATIONS- OG ADRESSEBOGEN ER BLEVET ONLINE

Informations- og adressebog er nu betydelig tættere på dens brugere. Den er blevet online. Den kan findes enten som et ikon på forsiden af www.ysmen.dk eller på sin egen adresse www.find.ysmen.dk 
Læs mere >>


Kirkeindsamling 2016

Y's Men Region Danmark har fået tildelt perioden "Vinter", som indsamlingsperiode i landets kirker.
Hvad støtter vi? Y´s Men Region Danmark støtter en række vigtige projekter i samarbejde med Y´s Men i den øvrige del af verden.
Brevet som I kan bruge til at sende til landets sognepræster og menighedsrådene, kan hentes på hjemmesiden.

Læs mere >>

Nyt Initiativ! ”Hvordan ønsker vi fremtidens Y’s Men’s liv skal være”?

Det vil blive noget af det der skal være temaet for et træf der bliver på Sletten, FDF’s center ved Himmelbjerget.
Arrangementet bliver i dagene 13. til 15. november 2015. Invitationen til at være med er særligt rettet til Yngre Y’s Men / Nye Y’s Men / Y’s men i nye klubber / De der overvejer at blive Y’s Men. Med andre ord, for de der har lyst til at være med til at forme fremtidens Y’s Men’s Liv. Læs mere >>


Regionslederen informerer


Nyt Y's Men's år er i gang, hvad sker der?

Nu er det nye Y’s Men’s år i fuld gang. Der har allerede været afholdt regionsledelsesmøde, regionsrådsmøde, tjenesteledermøde og præsidentmøde. 

Præsidenterne fik som sædvanligt en kasse med hjem fra præsidentmødet. Kassen er fuld af Informations- og adressebøger og breve med mange oplysninger. Her i blandt ligger også et forslag til en Vision 2022.
Helle Christiansen, leder af Kirkens Korshær opfordrede til et formaliseret samarbejde på det nylige afholdte præsidentmøde. Læs mere >>
Støtte til regionsprojekterne. Jeg er rigtig glad for dette års regionprojekt, og jeg ser store muligheder for, at Y’s Men’s bevægelsen promoveres på en god måde. Da det samtidig er et projekt, som viser, at SAMARBEJDE GIVER FÆLLESSKAB OG UDVIKLING vil jeg gerne have projekterne realiseret med penge fra jeres klub. 
Blå Kors: Fællesskab for grønlandske børn og Næstehjælpere. Formålet er at give børn af forældre med alkoholiske problemer et fristed, hvor de i trygge rammer kan være sammen med andre børn, hvor børnene kan få nogle gode oplevelser.
HUSK Skattefradragsprojekterne! Blåkilde Efterskoles projekt. ”IND I EN anden verden” Skattefradragsprojekterne er vigtige for at Y’s Men kan opretholde retten til momskompensation, indbetalinger er skattefradragsberettigede, når indbetalerens CPR. NR. oplyses ved indbetalingen til reg. nr. 2380 konto nr. 8478810971. Læs mere >>

NYT FRA SEKRETARIATET


foldere / informationer kan hentes på hjemmesiden

Ny master til klublove og -vedtægter: Til præsidentmødet var der udarbejdet en ny master til klublove og vedtægter. Der er også fremstillet andre informationsfoldere. De kan hentes på hjemmesiden >>

”R . . .erne” gider godt. Vi burde egentlig lancere denne nyhed under Lars Larsen slogan ”Jeg har et godt tilbud”. Alle vore regionsledere (RD), tjenesteledere (RSD) og stabsfunktionærer (RS) har sagt ja til at komme ud i klubberne og fortælle og besvare spørgsmål om netop deres funktion i Regionen og om det arbejde, som de udfører i Regionen.

Stemmeret til Det internationale Råd. Medlemmerne i Y’s Men International er Y’s Men’s klubberne rundt i verden. Hver år skal der foretages visse valg til Det internationale Råd (IC), men det er fastlagt i lovene, at klubberne skal have et medlemstal på mindst 15, for at klubben har valgret.

Printervejledning. Vejledninger og brochurer fra Regionen vil i fremtiden blive fremstillet i A4-format med forholdsvis store skrifttyper. Formålet med dette er, at disse foldere kan printes på en sådan måde, at de kommer til at fremstå som foldere i A5-format.
Læs mere >>


Informations- og adressebogen 2015-16

I har nu alle fået den nye udgave af informations- og adressebogen 2015-16. Brug den og tjek om alle jeres personlige oplysninger er korrekt. Klubberne opfordres til at deres kluboplysninger er korrekt, både med hensyn til mødested og mødetid. Jeg vil også gerne, om I vil se på oplysninger omkring jeres aktiviteter og salgsartikler er korrekt. Klubaktiveterne kan kun ses i online versionen - www.find.ysmen.dk 
KFUM og KFUK's Landsstævne for voksne er altid en stor succes, hvor tilmeldingerne strømmer ind fra første tilmeldingsdag. Voksenstævnet er en traditionsrig begivenhed arrangeret af KFUM og KFUK. Her mødes mere end 500 voksne i en weekend i et kristent fællesskab med hyggeligt samvær og spændende oplæg om f.eks. etik, livsglæde og livsmod.
Læs mere >>


Nu har du atter chancen for at komme med  Y´s Men på vinterferie i Norge d. 26.2. - 5.3.2016
Turledere: Rosa Væggemose og John Arentoft. Turen arrangeres i samarbejde med Unitas Rejser. Se mere >>


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev her >>