Nogle mailtprogrammer viser ikke opsætningen korrekt. Kan du ikke læse
dette nyhedsbrev eller ser skriften underlig ud så klik på online versionen her >>Evaluering af Folkemødet på Bornholm.

Tre Y’s Men med ægtefæller deltog i Folkemødet på Bornholm. Det var første gang at Y’s Men deltog i Folkemødet. Vi var besluttet på at være gode repræsentanter for Y´s Men Region Danmark, men hvordan kunne vi deltage og en relevant kontakt til Folkemødets publikum? [mere]Sammenlægning af distrikter

I oplægget til organisationsstruktur var det forslag fremme om færre distrikter. I processen med organisationsstrukturen kom der en del indsigelser imod dette.

Distrikterne Midtvest og Vest har over en periode arbejdet for en sammenlægning.
[mere]


Strukturens detaljer

En ny organisationsplan skaber ikke en ny organisation! Sådan sagde – med rette – en god ven, da vi var godt inde i strukturdebatten. Organisationsplanen blev vedtaget på generalforsamlingen i Holstebro – og nu skal detaljerne på plads.
[mere]International konference 2020 afholdes i Odense

Odense skal afholde International konference fra torsdag den 13. til søndag den 16. august 2020 og Regionskonferencen afholdes sammen med Verdenskonferencen fra 15. til 16. august 2020. - efter fælles gudstjeneste i kirkerne.
mere]


Gudenåens Y’s Men’s Club har 25 års jubilæum 14. november 2017.

Derfor vil vi gerne invitere til fest lørdag 18. november [mere] Idéudveksling! – klubaktiviteter!

Del jeres idéer og praktisk gennemførte, jeres fantastiske, interessante og velgørende aktiviteter med andre klubber!
Flere og flere klubber har efterlyst en oversigt over klubbernes aktiviteter, både de pengerejsende og de aktiviteter, hvor der gives en varm hånd ved hjælp og udførelse af opgaver for samarbejdspartnere m.fl.
Vort sekretariat har tidligere fremsendt et skema, hvor regionsledelsen opfordrer de enkelte klubber til at give oplysning om deres aktiviteter. [mere]

Hent skema >>


YES midler

YES-penge kan udelukkende bruges til extension-formål. Pengene er ikke forbehold særlige geografiske områder, så alle kan i princippet søge midler fra YES-fonden til extension.

Det kan være extension for nye klubber eller for flere medlemmer til eksisterende klubber. YES-midlerne administreres af de enkelte Area’s.

Valg for International Council Member

Fra Præsidentmødet den 26. aug. var der i ”Præsident-posen” lagt Club President’s Memo vedr. opstilling til valg 2017 – 2018. Area Europa er nu blevet tildelt en ekstra plads i ICM International Counsil, hvorfor der denne gang skal vælges 2 personer.

Husk at forslag til nominering er senest den 22/9 2017.

Chartring af Nye klubber.

Man kan nu charter en ny klub når der er 5 medlemmer(tidligere 15), men klubben får først stemmeret når de når de når op på 15 medlemmer.

Anmodning om dispensation for at kunne stemme med eksisterende klubber under 15 medlemmer er ophævet. Charterafgift er reduceret til CHF 100 (Tidligere CHF 200)


Rådsmøder med DG fra Central- og Østeuropa

På rådsmødet i aug. deltog to DG’ere fra Central- og Østeuropa for første gang. Det er en bestemmelse i den ny struktur, at distrikterne i Danmark og Central- og Østeuropa har samme muligheder og forpligtigelser. Sproget er dansk og der var etableret engelsk oversættelse, således at DG’erne kunne følge med i mødet. DG’erne fra Central- og Østeuropa udtrykte, at de med deltagelse i rådsmøder oplever sig mere som en del at Y’s Men’s bevægelsen og at have medbestemmelse og ansvar på lige fod med DG’ere i Danmark. 
Roll Back Malaria forlænges til 2020 (RBM)

Roll Back Malaria Partnership er den globale ramme for en koordineret indsats mod malaria.
Grundlagt i 1998 af UNICEF, WHO, UNDP og Verdensbanken og styrket af den ekspertise, ressourcer og engagement fra mere end 500 partnerorganisationer.
[læs mere]Hvor finder jeg???

Publikationer, foldere, vejledninger [se her]
Nyheder, artikler m.m. [se her]
Om os - historien, logo og meget mere [se her]
Informationer til klubber, distrikter m.m. [se her]
Informationer om salgsartikler [se her]
Informationer om projekter [se her]

Gå på opdagelse på www.ysmen.dk 


Hent en samlet fil over alle artikler i dette nyhedsbrev [hent her]