Adresse- og informationsbogen 2012-13

Redigering af adresse- og informationsbogen 2012-13 er i gang - sidste frist for indberetning er den 12. maj 2012
En del har allerede indsendt oplysninger men der er stadig nogle klubber der mangler at indberette.

Download venligst jeres klubliste her fra siden http://www.ysmen.dk/intranet/medlems-soegning/ ved at klikke på knappen [Gem en Excel fil csv over din klubsmedlemmer]

  • I kan rette i jeres klubmedlemmers data. Marker venligst rettelser med rød skrift og skriv hvad der er ændret. Dertil skal I først gemme filen som et Ecxel regneark og ikke som en CSV fil (det er en csv fil I downloader).
  • Nye medlemmer skrives nederst på arket.
  • Det nye præsidium 2012-13 skrives nederst på regnearket
  • I må meget gerne skrive medlemmers fødselsdato og charterdato på listen.
  • Ret venligst ikke i medlemsnummer.
  • Har I problemer med at udfylde listen eller andet i forbindelse med regnekaret så kontakt mig venligst på: nedenstående mail adresse

Listen returneres til info(at)ysmen.dk allersenest den 12. maj 2012

Indberetninger efter denne dato kan ikke forventes at komme med i den nye informations- og adressebog

Spørgsmål fra IHQ

IHQ har forlænget fristen for at deltage i undersøgelsen til en 14. maj 2012.

IHQ vil bede alle klubber om at deltage i undersøgelsen. 
Benyt venligst følgende link:
undefinedhttp://www.surveymonkey.com/s/towards2022-Clubs2012

Spørgsmålene er på flere sprog, blandet andet på dansk. Brug de 5 minutter det tager for at besvare spørgsmålene, for på den måde kan vi hjælpe IHQ.

IHQ: Vi anmoder igen om jeres hjælp til at medvirke ved en undersøgelse for at vurdere vores fremskridt. Hver klub skal medvirke ved undersøgelsen en gang. Når du begynder skal undersøgelsen gøres færdig og alle spørgsmål besvares. Klubbens præsident bør påtages sig opgaven, men kan også udpege en anden person til opgaven.
Før du påbegynder besvarelsen er det en god ide at benytte følgende liste for at se om du har alle nødvendige oplysninger klar til besvarelse. 
undefinedhent listen>>>

fileadmin/files/artikler_2011-12/Survey_for_Clubs_2012.pdf

Husk at spørgsmålene skal være besvaret og afsluttet senest den 14. maj 2012.


Momskompensation – 4. ansøgningsrunde, frist 11. maj 2012.

Det kan stadig nås.

Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2011. Det er vigtigt:

  • At udgifterne indsættes i regnskabsskemaet – specielt de udgifter, hvorpå der indgår momsudgifter.
  • At regnskabserklæringen medsendes.

Regnskabsskemaet giver også mulighed for at medregne indtægter. Formålet hermed er kun, at ansøger får mulighed for at foretage en totalafstemning til hele klubregnskabet med indtægter, udgifter og resultat. Vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!
Hent regnskabserklæringer m.m. ved at klikke på dette link.
undefinedlæs mere>>>

 

denne mail er sendt til præsidierne i Region Danmark

Denne info mail er sendt til præsidenter, vicepræsidenter, sekretær og skatmester til alle danske klubber.