Vigtige Informationer - important information

Info for Danish Clubs and Clubs in District Danube and Transylvania

In English look at the bottom of this news mail.

 Adresse- og informationsbogen 2012-13

Nu er det igen tid til at indsende data til adresse- og informationsbogen 2012-13. En del har allerede indsendt oplysninger. Download venligst jeres klubliste her fra siden http://www.ysmen.dk/intranet/medlems-soegning/ ved at klikke på knappen [Gem en Excel fil csv over din klubsmedlemmer]

 • I kan rette i jeres klubmedlemmers data. Marker venligst rettelser med rød skrift og skriv hvad der er ændret. Dertil skal I først gemme filen som et Ecxel regneark.
 • Nye medlemmer skrives nederst på arket.
 • Det nye præsidium 2012-13 skrives nederst på regnearket
 • I må meget gerne skrive medlemmers fødselsdato og charterdato på listen.
 • Ret venligst ikke i medlemsnummer.
 • Har I problemer med at udfylde listen eller andet i forbindelse med regnekaret så kontakt mig venligst på: nedenstående mail adresse

Listen returneres til info(at)ysmen.dk senest den 5. maj 2012

Spørgsmål fra IHQ

Survey for Clubs

Så er der en lille undersøgelse fra IHQ som ønskes besvaret og dette senest den 30. april 2012.  Benyt venligst følgende link: undefinedhttp://www.surveymonkey.com/s/towards2022-Clubs2012

Spørgsmålene er på flere sprog og blandet andet på dansk. Brug de 5 minutter det tager for at besvare spørgsmålene, på den måde kan vi hjælper IHQ.

IHQ: Vi anmoder igen om jeres hjælp til at medvirke ved en undersøgelse for at vurdere vores fremskridt. Hver klub skal medvirke ved undersøgelsen en gang. Når du begynder skal undersøgelsen gøres færdig og alle spørgsmål besvares. Klubbens præsident bør påtages sig opgaven, men kan også udpege en anden person til opgaven. Før du påbegynder besvarelsen er det en god ide at benytte denne undefinedliste>>> for at se om du har alle nødvendige oplysninger klar til besvarelse.

Husk at spørgsmålene skal være besvaret og afsluttet senest den 30. april.


Momskompensation – 4. ansøgningsrunde, frist 11. maj 2012.

Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2011. Det er vigtigt:

 • At udgifterne indsættes i regnskabsskemaet – specielt de udgifter, hvorpå der indgår momsudgifter.
 • At regnskabserklæringen medsendes.

Regnskabsskemaet giver også mulighed for at medregne indtægter. Formålet hermed er kun, at ansøger får mulighed for at foretage en totalafstemning til hele klubregnskabet med indtægter, udgifter og resultat. Vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!
Hent regnskabserklæringer m.m. ved at klikke på dette link. undefinedlæs mere>>>

 

denne mail er sendt til præsidierne i Region Danmark

Denne info mail er sendt til præsidenter, vicepræsidenter, sekretær og skatmester til alle klubber i Danmark.

In English for the Clubs in District Danube and TransylvaniaYs Men Adress- and informationsbook 2012-13

Dear Y’s Men

Download Yours Club memberlist at following: http://www.ysmen.dk/intranet/medlems-soegning/. At this Site you will find your club members list. Look at the button [gem en csv fil ovewr din klubs medlemmer] If you not have a username and password for the Y's Men intranet site, please contact me at info@ysmen.dk

Download Your Club Member List.

 • Please change you your Club Member’s data, please mark any corrections in red, and write what you have changed, check that all the information is correct.
 • Please write any new members at the bottom of the list.
 • Pease write the names for the new Staff (bureau) for the Year 2012-13 in the bottom of the list
 • Do not change the Member’s number (medlemsnummer)

Please send the changed list to info(at)ysmen.dk before 5. may

Club Survey - Towards 2022

Dear Regional Directors,

 

Please forward the information below to all Clubs in your Region and, if necessary, translate to your local language. The survey is available in English, Chinese, Danish, Japanese, Korean, Portuguese and Spanish.

This is the Club Survey for Towards 2022 and should be completed once by each Club before 30 April 2012. We ask for the support of Regional Directors and Area Presidents to ensure we receive as many responses as possible.

 

The Club survey link (for Club Presidents only) is - http://www.surveymonkey.com/s/towards2022-Clubs2012           

Newsmail

This News mail is sent by Y’s Region Denmark to the Staff (bureau) for the Y’s Men’s clubs in District Danube, Transylvanian and Bulgaria

Y'sly
Axel Hansen
RSF and RSD IT
Y's Men Region Denmark