164.000 kr. til lokale foreninger og nationale- og internationale organisationer.

28.02.2019

Løgumkloster Y’s Men’s klub har haft sin årlige uddeling af penge.

I år er der uddelt 164.000 kr. fordelt på 29 lokale foreninger og organisationer samt 14 nationale- og internationale organisationer. Ud over disse donationer, er der også sendt 160.000 kroner til Folkekirkens Nødhjælp.

Denne aften er noget særligt for os i Y’s Men’s klubben, da det er resultatet af det foregående års arbejde, som vi får mulighed for at lade komme især det lokale børne- og ungdomsarbejde til gode.

Vi havde en festlig aften med spisning, herefter fortalte Lea og Josephat Musemba om deres arbejde i Tansania på Trinity skolen, som de var med til at starte op i 2010, og som nu har ca. 360 børn på skolen, heraf en del som bor på skolens pigehjem, og om et kommende hus for drenge, det er fortrinsvis forældreløse og børn fra meget dårligt stillede familier, som får plads på skolehjemmet.

Pengene er indkommet igennem genbrugsbutikken, som drives i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp og salg af julekalender.