400 til landsmøde i KFUM og KFUK

22.11.2016

Af: Torben Kristensen

Som Y´s Men´s Klubbernes repræsentant i hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK, deltog jeg i KFUM og KFUK,s landsmøde fra 4. – 6. november på Hotel Nyborg Strand. Mødet havde samlet 400 deltagere

Landsmødet havde blandt vedtagelse af en ny formålsparagraf på dagsordenen. Der er her tale om en modernisering af den gamle, men hovedindholdet er det samme.

Den nye formålsparagraf har følgende ordlyd: ”KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.”

På landsmødet var der nyvalg til KFUM og KFUK’s hovedbestyrelse. Inden selve mødet manglede der kandidater til hovedbestyrelsen. Men det lykkedes at finde kandidater på mødet, så bestyrelsen kunne blive fuldtallig og endda have en suppleant. Efter mødet genvalgte bestyrelsen Henriette Lynderup Kirkeskov som formand og Jens Christian Kirk som næstformand.

Et andet forslag til Grundlovsændring, var på baggrund af DUF,s (Dansk Ungdoms Fællesråd) vedtagelse til opstramning af medlemskabet og aktiviteter i foreningerne. Med fulde demokratiske rettigheder (ingen nedre valggrænse, under 16 år kan dog lade sig repræsentere ved sine forældre eller værge) samt 16 års valgbarhed. Dette for at få del i DUF,s midler (Tipsmidlerne).

Mødet vedtog budgetter og organisationsbidrag for de kommende 2 år.

Landsmødet er mere end organisationssnak. Der var også tid til festaften med freestyle-rap ved Per Vers, samt foreningsdyster og fællessang, og en fin festmiddag.

”Det var spændende og givende at være med på landsmødet. Det giver mulighed for at snakke med medlemmerne af KFUM og KFUK, og fortælle om Y´s Men´s klubbernes arbejde, men også at lytte til de unge og deres overraskende gode kendskab til Y´s Men´s klubbernes arbejde.”