50-år som Y’s Man - og nu æresmedlem.

17.11.2018

Af: tekst Poul E. Petersen // foto Kirsten Sørensen

Han Herred Y’s Men’s Club kunne på seneste møde hædre et af deres medlemmer Martin Sørensen, der har været Y’s Man i 50 år. De første 10 år foregik i Bjerringbro Y´s Men Club.

Martin Sørensen har sammen med sin kone Karen Marie været leder af KFUM-bygningen, og KFUM betragtes jo som en del af Y’s Men’s familien, så var det jo nærliggende at blive Y’s Man.

Efter de vendte tilbage til hjemegnen i Han Herred, var Martin med til at starte Han Herred Y’s Men’s Club - der kunne fejre sit 40-års jubilæum sidste år.

Martin har klædt adskillige tillidsposter igennem årene, og har været præsident i flere omgange. Han har på mange fronter gjort et kæmpe stykke arbejde, ikke bare i klubben, men også omkring spejderhuset Hanbohus i Tranum Klit, hvilket han har glædet sig meget over, - de aktive unge bl.a. egne børn og børnebørn - har nydt godt af hans passion for spejderarbejdet.

Martin var i en årrække pedel på det tidligere amtsplejehjem i Fjerritslev, hvor han blev kendt som lidt af en opfinder. Arbejde i klubben har der også været tid til. Martin er kendt for sine grønne fingre, og har gennem årene kreeret de flotteste dekorationer og kranse – og de andre klubmedlemmer har hermed haft en rigtig god læremester.Klubben har nu påskønnet det store arbejde ved - at overrække ham 50 -års guldnålen, og samtidig udnævnt Martin Sørensen til æresmedlem.