Alderslyst Y´s Men´s Club har igen doneret betragtelige beløb til mange gode formål.

12.05.2017

Af: Arne Braüner

Når man indbyder til fest som Alderslyst Y´s Men´s Club har gjort i efterhånden mange år i forbindelse med klubbens fødselsdag, ja så er der vel nogen der forventer noget. Normalt forventer indbyderen vel at gæsterne kommer med gaver, ved denne fest er det lige omvendt, her er det gæsterne der modtager gaver.

Den 1.maj blev klubbens 42 års fødselsdag markeret. Der er tradition for, at alle donationsmodtagere indbydes til denne og således også i år. Til stede var 44 organisationer der alle mødte forventningsfulde og naturligvis i godt humør. Sammen med medlemmer og ledsagere var der 125. Festen holdes som et almindeligt fællesmøde med et lettere traktement og i år med festtale ved RDE Kristen Grysbæk. Højdepunktet var naturligvis de mange der skulle modtage deres donation, hvorefter mange kort fortalte om hvad deres donation skulle bruges til. En repræsentant for Læger uden Grænser fortalte at for 25.000 kr. kunne man vaccinere 10.000 børn mod mæslinger.                                                                                              

Normalt er det kun efter ansøgning der ydes støtte, men i år havde klubben besluttet at yde lidt ekstra. Klubbens medlemmer blev spurgt om de kunne anbefale nogle organisationer vi ekstra ordinært kunne støtte og hertil kom 13. forslag som alle blev tildelt et pænt beløb og vi ved, at det skabte glæde alle steder.

Den største aktivitet klubben har er Y´s Men´s Genbrug, men også cykelsponsorløb og julemærker har været en del af klubbens aktiviteter gennem mange år.

På klubbens trailer som mange kender fra bybilledet i Silkeborg står ud over klubbens navn og logo med store bogstaver ”FRIVILLIGT ARBEJDE DER NYTTER” samme formulering benyttes på klubbens info materiale der ligger til Info for kunderne i genbruget. Det er vigtigt at alle der møder os ved hvad Y´ står for. De bedste øjeblikke i genbruget er ofte når man får lov til at forklare om Y´s Men´s bevægelsen.

Alle klubbens medlemmer og ledsagere der arbejder i genbruget føler ikke arbejdet som en byrde, men at de herigennem kan være med til at hjælpe andre, være med til ”At tænde lys” for dem der har det svært i dagligdagen.

I genbruget arbejder der ca. 60 personer hvor langt de fleste er medlemmer af klubben, deres ledsagere og andre frivillige som yder en værdifuld indsats. Men det vi vægter allermest er det kristne fællesskab, og at alle har det godt med hinanden.

Sidst men ikke mindst var genbruget intet uden alle de venlige givere der betænker genbruget med deres overflod.

Organisationer der modtog donationer kan blandt andet nævnes: KFUM Spejdere, De Gønne Pigespejdere, FDF, Hospice, Folkekirkens Nødhjælp, KFUM&KFUK, MAF Danmark, Læger uden Grænser, SOS Børnebyerne, KFUM&KFUK Distrikt Hærvejen Sekretær, Lystruphave Efterskole, Diakonhøjskolen, Julemærkehjemmene, Mission Afrika, Region Danmarks egne projekter, og mange flere.