"At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret" med dette motto, har Hardernes Y's Men's Club startet projektet "Hjælp til selvhjælp" i Kosovos tredjestørste by Gjakova

31.08.2016

Etablering af KFUM lejrcenter for børn og unge i Gjakova Formålet med lejrprojektet - - er at bygge det første KFUM lejrcenter i Kosovo for børn og unge, primært børn og unge fra udsatte familier, der lever under svære fysiske og mentale forhold efter krigen i Kosovo.

Af Poul E. Petersen

Kosovo er et omstridt område i det sydlige Balkan, der udråbte sig selv som en uafhængig stat 17. februar 2008, landet er ikke anerkendt af FN. Januar 2013 har 100 ud af 193 lande, heraf 22 EU-lande, herunder Danmark anerkendt Kosovo som selvstændig stat.

Kosovo grænser op til Serbien, Montenegro, Albanien og Makedonien. Hovedstaden i den bjergrige provins er Pristina. Kosovo har en befolkning på ca. to millioner mennesker, hovedsagelig etniske albanere, med mindre befolkningsgrupper af serbere, tyrkere, bosniakker og andre etniske grupper.

For godt 15 år siden lå Kosovo efter borgerkrigen med Serbien udbombet, nedbrændt og udplyndret hen.

Sporene efter krigen er stadig alt for tydelige, men i dag er verdenssam­fundets opmærksomhed rettet mod andre brændpunkter i verden.

Det betyder, at Kosovo står næsten glemt tilbage uden den nødvendige hjælp udefra til at komme på fode igen.

Men viljen til at rejse sig, og skabe fremgang efter krig og undertrykkelse er stor i landet, og det ikke mindst af ungdommen.

Men der mangler midler til at gøre alt det, der kunne gøres. - Vi som har alt det der skal bruges til det daglige behov, bør forsøge at komme de engagerede lokale ildsjæle i YMCA i Kosovo til undsætning. Kosovos tredjestørste by Gjakova med ca. 50.000 indbyggere. En by, der var total udbombet og udbrændt efter borgerkrigen. Der har Hardernes Y's Men's Club sat kræfterne ind, og har startet et projektet "Hjælp til selvhjælp" i byen Gjakova.

Det kommende projekt: Etablering af KFUM lejrcenter for børn og unge i Gjakova

Formålet med lejrprojektet - - er at bygge det første KFUM lejrcenter i Kosovo for børn og unge, primært børn og unge fra udsatte familier, der lever under svære fysiske og mentale forhold efter krigen i Kosovo.

Lejren skal også være et sted, der arbejder på at skabe en retfærdig ligestilling og mulighed i samfundet også for minoritetsgrupper, der ofte har det sværest.

Med lejren vil Y´s Men Region Danmark være med til at skabe en ny fremtid for børn og unge i Kosovo.

Ingen hjælp til selvhjælp uden ildsjæle

De fleste af de projekter der bliver varetaget af ”ildsjæle”, - ofte lokale personer der bruger masser af tid og flid på at bakke op omkring projekter der ofte modtager store donationer, hvilket også her er tilfældet.

PRD Arne Nielsen, kunne derfor i sin præsentation af projektet på præsidentmødet i Lunderskov, fortælle om en af dem der er ”ildsjæl” på dette projekt i Gjakova,- nemlig Dorina Lluka fra YMCA der udfører et fantastisk stykke arbejde, i hendes egenskab af at være daglig leder,- og tovholder på YMCA’s aktiviteter og udvikling i Gjakova.

 

Chartring af ny klub

Oktober 2016 første tiltag for at starte en Y's Men's Club i Gjakova.

Det forventes, at der i 2018 kan ske en fælles indvielse af lejr- og kursuscentret og chartring af en Y's Men's Club i Gjakova.

 

Vil du også støtte projektet

Ønskes du flere informationer om projektet kontakt da projektleder PRD Arne Nielsen, der også gerne kommer og fortæller og fremviser en diasserie om projektet.