Jens Pradsgaard, præsident for Billund Y's Men's Club, kommer med en gave på kr. 5.000 til Cafe Jydepotten

Billund Y’s Men’s Club har netop afsluttet klubåret 2016/2017 med et flot resultat.

11.06.2017

Af: Kristian Hansen

Billund Y’s Men’s Club har netop gjort status for klubåret 2016/2017, og ligesom de 5 foregående år er der uddelt ca. kr. 200.000 til mange forskellige velgørende formål.

Det er altid spændende at gøre status, og se hvorledes det foregående år er forløbet.

Uddelingerne er opdelt i 4 forskellige kategorier, nemlig de lokale, de regionale, de internationale og så de store regionsprojekter som alle landets klubber er fælles om.

På lokal plan støtter vi gerne de foreninger som Y’s Men’s bevægelsen ”er i familie med” hvilket jo er KFUM & KFUK’s børne- og ungdomsarbejde, KFUM spejderne, de grønne pige- spejder, FDF og andre som får både tilskud til lejre og andre aktiviteter, og belønning for at hjælpe med det fysisk hårde arbejde ved vort store loppemarked i september måned i Billund Hallerne.  Cafe Jydepotten og Røde Kors har lokalt fået kr. 8.000,- til julehjælp til udsatte familier.  Samlet uddelt lokalt kr.  58.200,-

De regionale uddelinger andrager kr.  33.500,- og er bl.a. tildelt KFUM’s soldatermission, Blå Kors til udsatte familier, Kirkens Korshærs julehjælp, diakonhøjskolen, KFUK’s sociale arbejde, børn på hospice, familielejre og festivaler m.m. 

De internationale projekter har fået kr. 58.000,-  som bl.a. er til vore SOS Børn og kirkelige organisationer som arbejde i krigsområder med flygtninge og gadebørn, ligesom der er sponseret en elev på det tidligere regionsprojekt Wutomiagri.

Regionsprojektet, BF, ASF, TOF, YES og skattefradragsprojektet har fået tildelt kr. 48.000,-

De sidste 5 år har Billund Klubben uddelt kr.  1.040.000,- som kommer fra vore 2 store penge rejsningsprojekter som er vores MINI golfbane ved Billund Campingplads og Lalandia, samt vort årlige loppemarked i september måned i de 3 Billund Haller.

Præsidiet er utrolig glad for opbakningen fra de mange frivillige, som hjælper til ved loppemarkedet, da der skal lidt ekstra muskler til at læsse containere inden markedet, og når det er sluttet skal de 3 haller ryddes med det samme, og mange usolgte ting skal på genbrugspladsen.  Så har vi medlemmer som stiller bygninger til rådighed til opbevaring, nogle har container, lastbiler og andet materiel som er uvurderlig for klubben.