Chartring af Y’s Men’s Club Gjakova, Kosovo

22.10.2017

Af: Jens Nielsen, Past Regionsleder, Region Danmark

Den 14. oktober blev den første Y’s Mens klub i Gjakova i det vestlige Kosovo chartret.

Det lokale YMCA har mange forskellige aktiviteter i Gjakova, bl.a. drift af genbrugsbutik med stor støtte fra Harderens Y’s Men’s Club, Holstebro. Dette gav anledning til at lederen af YMCA, Gjakova og generalsekretær for YMCA, Kosovo opfordrede familie og venner til at starte en lokal Y’s Men’s Club i Gjakova.

Medlemmerne af klubben kommer fra forskellige religiøse retninger, og de er alle enige om, at udvise gensidig respekt for hinandens baggrund. Denne forskellighed er ikke nogen hindring for at stå sammen om at være aktive medlemmer i Y’s Mens klubben, der støtter det lokale YMCA med bygningsrenovering og drift af genbrugsbutikken.

Chartringen af klubben fandt sted i et neutralt lokale i den lokale teaterbygning, og blev afviklet med de traditionelle ceremonier forestået af Past Regionsleder Jens Nielsen, Vejle Y’s Men’s Club 2, Distriktsguvernør Stoycho Sechanov, Plovdiv Y’s Men’s Club, Distrikt Bulgarien og Past Regionsleder Arne Nielsen, Hardernes Y’s Men’s Club.

Nåleoverrækkelsen gennemførtes med bistand fra de deltagende danske Y’s Men. Forsamlingen sang ”Amazing Grace” og Carl Hertz-Jensen fra Vejle Trekanten Y’s Men’s Club bad for klubben og det lokale YMCA-arbejde, velsignede deltagerne, der derefter sang ”Now thank we all our God”.

Ved den efterfølgende charterfest holdt flere deltagere tale og lykønskede klubben med chartringen og overrakte gaver og bannere. Men forinden tog YMCA-generalsekretær Dorina Lluka, der også var aftenens toastmaster, ordet og overraskede forsamlingen med at kalde PRD Arne Nielsen, Hardernes Y’s Men’s Club op. Arne fik meget fortjent overrakt en YMCA-Award for flere års indsats for YMCA-Kosovo og det fortrinlige samarbejde med oprettelse af genbrugsbutikken i Gjakova.