Danmarks ældste klub har fejret fødselsdag.

24.08.2017

Lørdag den 19. august holdt Aalborghus Y’s Men’s klub 70 års jubilæum.

Dagen startede med en festlig Gudstjeneste i Hans Egedes Kirke. Pastor Søren Dalsgaard brugte i sin prædiken lignelsen om vintræet og grenene. Når træet er plantet i god jord, bærer grenene god frugt.

Da Aalborghus var den første klub i Danmark, har den været moderklub for mange efterfølgende klubber i Danmark, som har båret god frugt.

Festaftenen blev holdt på Skydepavillionen ved Aalborgtårnet. Der var gæster fra flere klubber i Nordjylland og fra Aars og også helt fra Struer.

Regionsleder Kristen Grysbæk og fru Ruth deltog og i Kristens festtale brugte han H.C. Andersens ”Hvad fatter gør er altid det rigtige”og her kom han også ind på fundamentet skal være i orden, og det har det tydeligvis været i Aalborghus.

Af andre talere blev det også fremhævet at Aalborghus klubben har været et fyrtårn med nye ideer. Børne- og Ungdomsprisen uddeles hvert år på 25.000, og den begivenhed giver god presse omtale.

De sidst 10 års begivenheder er nedskrevet i et jubilæumsskrift som alle fik et eksemplar af med hjem.