DG seminar for Central Øst Europa

23.05.2018

Af: RSD CØE, Hardi Kristensen

For nyligt blev der afviklet DG seminar for de 4 DG teams i Central Øst Europa (CØE). De 4 DG teams, som næsten var fuldtallige, mødte ind på Gasthof Schmied, i Klein Neusiedl, nær Wien.

Agendaen var lang. Og hovedpunkterne var, hvordan skal DG’erne og DG teams i CØE arbejde i den nye struktur og hvordan kan DG teams udvikles og samarbejde fremover.

Det har været vanskeligt, at få tilgang af nye medlemmer i Central Øst Udvalget og derfor er titlen som landekoordinator også udskiftet med titlen konsulent. Der måtte nytænkning til.

Alle distrikterne i CØE er næsten fuldtallige med DG, DGE, DGEE, undtagen Distrikt Donau, Ungarn, her mangler en DGEE. Det er CØE udvalgets opfattelse, at DG teams i CØE er så powerfulle og så selvkørende, at DG Teams kan overtage den fulde ledelse af distrikterne i CØE i løbet af få år.

Fremover deltager landekonsulenterne i distriktsmøderne, og hvis der opstår behov for råd og vejledning kan DG teams rette henvendelse til en landekonsulenterne.

Det betyder også, at DG og DG teams i Central Øst Europa har det fulde ansvar for driften og udviklingen i de forskelige distrikter. Med den nye struktur er alle DG teams i Region Danmark ligestillede.

DG teams deltager i rådmøder, afvikler distriktsmøder for klubberne, besøger klubberne, råder- og vejleder klubberne.

De fremmødte DG teams i CØE tog godt imod de fremsatte planer. De har mod på opgaven og vil gerne stå i spidsen for udviklingen af de forskellige distrikter i CØE.

Der er planlagt et DG seminar i oktober 2018. Seminarets indhold er at følge op på det seneste halve år, inspirere og videre udvikle DG teams, etablere nye mål for distrikterne.