Dialog er vejen til samarbejde og partnerskab

19.07.2016

”Vi arbejder sammen i et stærkt netværk, hvor der er gensidig åbenhed omkring synliggørelse af organisationernes aktiviteter”. Sådan står der at læse i den lille folder, som regionsleder Jens Nielsen har udarbejdet i forbindelse med sit arbejdsår i spidsen for Y´s Men i Region Danmark. Teksten handler om samarbejdet med organisationerne i K-familien og FDF.

Derfor var det også ganske naturligt, at Jens Nielsen forleden gæstede FDFs landslejr på Sletten, dels for at repræsentere ”firmaet” ved den officielle reception for samarbejdspartnere, men også for at komme tæt på livet på landslejren. Der var derfor afsat tid til et besøg hos FDF Vejle 1, som blandt har modtaget støtte fra Jens Nielsens egen klub til indkøb af telte til brug på landslejren.

Det blev til en rigtig god dialog mellem kredsleder Søren Rotbøll og Jens. Der blev tid til at snakke om lokalt samarbejde, men også rekruttering af nye Y´s Men fra blandt andet FDF.

Søren Rotbøll kunne berette om, at man primært bruger Y´s Men´s klubberne i Vejle, når der er brug for at skaffe midler til de mange projekter kredsen sætter i gang. Men på det seneste har der også været tale om praktisk hjælp.

På spørgsmålet om, Y´s Men´s klubberne kan lave arrangementer for ledere og måske også børnene, var der ikke den store tvivl hos kredslederen:

-  Jeg deltager gerne, når Y´s Men´s klubberne indbyder til møder, men det er svært at få de unge ledere med, de har jo travlt med det daglige arbejde i kredsen. Vil man fra Y´s Men lave noget for vores børn og unge, så skal det være arrangementer af stor kvalitet, som eksempelvis da man havde indbudt til et arrangement med Sigurd Barrett, det trækker, fortæller Søren Rottbøll.

Da snakken faldt på rekruttering af nye Y´s Men havde Søren et klart budskab til Jens Nielsen. Den engagere FDF-leder fastslog, at Y´s Men´s klubberne skal være meget bedre til at synliggøre sig lokalt.

-   Vi bruger rigtig meget de sociale medier, i vores markedsføring, og det får mange til at følge os, og skaber interesse for vores arbejde. Det må også være en mulighed for Y´s Men, at bruge Facebook som en kanal, hvor man lokalt gør opmærksom på sig selv, fastslår Søren.

Det blev en god snak henover raftebordet og kaffen fra lejren komfur, og Jens Nielsen fik gode tanker med sig, som der kan arbejdes videre med.