Distrikt Himmerlands Distriktsrådsmøde.

18.02.2017

Af: Poul e. Peterseb

Visioner er ikke regler, - visioner er drømme. Var det udsagn RSD Jens Byskov lagde ud med i sin gennemgang af Vision 2022…..

RSD Jens Byskov var indbudt som aftenens taler. Aftenens emne var Region Danmarks visioner 2022. Jens Byskovs måde at fremlægge sit stof på er altid humoristisk og slagfærdigt, hvilket også var gældende her, og det varede ikke længe før det fremkaldte smil på læben, og der kom små bemærkninger fra tilhørerne.

Jens Byskov gennemgik visionerne pkt. for pkt. og tog udgangspunkt i den grafiske fremstilling, og anvendte ”kagebidderne” fra lagkagediagrammet, og kommenterede de enkelte punkter.

Vi er en tjenesteorganisation med stærke relationer til vore netværk. Vi er kendt og anerkendt for resultatet af vore handlinger, lokalt og globalt. Men jeg ser gerne at vores intensitet er bedre kendt, således at man i dagligdagen ikke møder folk der ikke ved, hvad en Y’s Man er, - og hvad vi står for. Vi skal blive så kendt, at mange flere mennesker ved hvem vi er, og trekanten ikke skaber tvivl om, hvad der gemmer sig bag den, sagde Jens Byskov.

Jens Byskov kom også ind på Informationer, at sikre de kommer rettidigt frem til dem de er tiltænkt. Det er derfor vigtigt at man laver en kommunikationsplan.


Kommunikationen, internt og eksternt, skal målrettes de forskellige områder og målgrupper. Ligeledes at man har en målrettet ekstern kommunikation, som er identitetsskabende, og som styrker kendskabet til Y’s Men’s virke og aktiviteter. Jens Byskov kommenterede også delmålene, og nævnte bl.a. at der skal være sammenhæng mellem ord og handling, og kommunikation skal foregå under gensidig respekt og konstruktiv kritik. Der skal være øget opmærksomhed omkring vores trykte materialer, og sikre at de altid skal være opdateret.Hjemmesiden og Facebook skal være opdateret, være objektive og informerende. Jens Byskov påpegede også vigtigheden af at man bruger FB, - men med omtanke. Et enkelt billede med en forklarende tekst er bedre en alle de hverdagskommetarer man oplever i dag på FB, - når nogen syntes, at alle skal vide >>når lille Ole har slået sig og skal have et plaster på<<. Det bliver man hurtig træt af.

Jens Byskov opfordrede også til, at man bruger hjemmesiden, så vi kommer ud i offentligheden med det vi går og laver, og fortæl gerne, hvad vi bruger de mange millioner til, der bliver indsamlet i klubberne, og lad os komme væk fra den opfattelse at Y’s Men er bare er nogen mennesker der mødes, spiser og drikker sammen.Det vil ikke her være muligt, og referere alt hvad der blev sagt, men henviser til folderen med Vision 2022 der kan hentes på regionens hjemmeside.

Jens Byskov kom også ind på regionskonferencen, og omtalte initiativet om at henvende sig til den yngre gruppe + 40 Y’s Men, hvor man har lavet et særarrangement ved konferencen. Jens Byskov påpegede dog at det ikke er generelt, at opdele Y’s Men i aldersgrupper, vi er alle ligestillede, men det skal ikke afholde forældre, - bedsteforældre - børn og børnebørn fra at tage med til Holstebro. Der er nogen der tager sig af alle aldersgrupper.

DG havde spurgt mig om, hvad jeg skulle ha’ for at holde mit indlæg, - var mit svar ingenting, - hvis alle aftenens deltagere møder op til regionskonferencen, - så er min tid gratis!! Det blev slutreplikken fra Jens Byskov.


Sidste nyt fra regionen
RLM Jens Bæk havde også et kort indlæg som gik på det sidste nye fra regionen. Jens Bæk kunne meddele, at man nu havde svar fra sidste høringsrunde, og fortalte at tidsfristen kommer til at holde med replik på det fremsendte fra klubberne. En del spørgsmål til Jens Bæk gik på distriktsændringerne som bekymrer mange, og den uvished der hersker om den foreslåede ændring af distriktsgrænserne. Der blev også givet udtryk for den opfattelse man havde om topstyring, og mener at ændringer skal komme nede fra, altså klubberne.


Budget
Budget 2017-18 blev fremlagt af DGE Lise Lotte Nielsen. Budgettet havde en lille stigning på kr.100,00 fra 24.200 til 24.300


Frimærker
Jens Pedersen redegjorde kort for fristerne til aflevering. Der var ikke yderlige kommentarer.


Aftenen sluttede med 3 min, - bøn og salmen Dejlig er jorden.