Distriktskonference Y’s Men Distrikt Himmerland

24.04.2018

Af: Poul E. Petersen

Med den nye struktur i Y's Men Region Danmark tog distrikt Himmerland hul på en ny mødeform der erstatter generalforsamlingen, men afvikles som en konference.

Distriktsguvernør Liselotte Nielsen aflagde sin beretning - og nævnte de emner der var blevet anderledes under den nye struktur, og mottoet. AT TJENE, AT HANDLE, AT INSPIRERE.

Distriktets klubber aflagde også beretning ved præsidenterne, og der kunne spores en fortsat høj aktivitet i klubberne - og en svag fremgang i medlemstallet.

Den obligatoriske kirkegang var henlagt til Løgstør Kirke, hvor freelancepræst Lotte Lyngby også i sin prædiken kom ind på årets motto: AT TJENE, AT HANDLE, AT INSPIRERE.

 

Som aftenens foredragsholder havde man valgt Tina Cambell. Hendes foredrag handlede om hende selv der fra svært handicappet barn til en succesfuld foredragsholder. Tinas beretning var i den grad præget af alle de svigt og overgreb, som børn kan blive udsat for, hun har også selv været udsat gennem barne- og ungdomsårene, men også af hendes kamp for sin værdighed, og for at holde humøret højt. Tina betragter ikke sig selv som handicappet men en person, som har nogle sygdomme, der sætter nogle begrænsninger.

Med sig i bagagen har hun hele tiden haft sin tro, og mener den har hjulpet. Tina kom også flere gange ind på regionsleder Kristen Grysbæks motto: AT TJENE, AT HANDLE, AT INSPIRERE og kom mange gange ind på, hvad de ord også kunne referere til, og i hendes liv var der mange paralleller til vores Y's Men's arbejde.

Det er utrolig imponerende, hvad Tina har kunnet klare på trods af sine sygdomme og svære handicap - der ikke bare omhandlede en stærkt invaliderende gigtsygdom der har fulgt hende helt fra barndommen, men også en HIV der først blev opdaget, da hun lå døden nær på hospitalet.

Tina har klaret utroligt mange ting, hun kom i sit foredrag ind på sine uddannelser, forfatterskab, familieliv, undervisning af flygtninge og formandskabet for FNUG (Foreningen for Unge med Gigt) og hendes urokkelig tro på, at der var en Gud der stod bag det hele.


Aftenens øvrige underholdning var lagt i barkede sømandshænder i form af Limfjordmuseets sømandskor, kaldet Shantykoret. Koret sang gamle vemodige sømandsviser, og salen gyngede med.


Den obligatoriske nålebytning blev foretaget af regionslederen Kristen Grysbæk og den kommende ledelse ser således ud:
Distriktsguvernør Børge Christensen, Distriktsguvernør Elect Niels Medom Andersen og Distriktsguvernør Elect Elect Jens Niss.
Distriktsguvernør Liselotte Nielsen fratræder hvervet efter 3 år i distriktsledelsen.