Donation til BARNETS BLÅ HUS

06.10.2018

Vendelbo Y’s Men’s Club uddeler årligt en stor donation til en organisation i lokalområdet. Årets donation på 10.000 kr. blev d. 1. oktober tildelt Barnets Blå Hus i Frederikshavn. Huset har siden starten i 2006 arbejdet for børns ve og vel.

Irene Lerche fortalte ved samme lejlighed om arbejdet i i Barnets Blå Hus, som er en underafdeling af Blå Kors. Huset er et fristed og behandlingstilbud for børn og familier, der har udfordringer pga. misbrug. Her er der frirum og eftermiddagstilbud til børn under 14 år og deres familier. Man kan komme anonymt og deltage hver uge eller engang imellem.

Der er aktiviteter som fællesspisning, spil, lege, søndagsudflugter med forældrene og oplevelser i ferien. Her er voksne – lønnede og frivillige – som har hjerterum og plads til forskelligheder. Her er forældresparring, hvor der fokuseres på det gode forældreskab og det gode samvær. Her arbejdes i små grupper med terapeutisk tilbud, hvor mening og mestring af hverdagen er emnet. Her er individuelle samtaler og musikterapi.Her er ro til at lytte til medmennesker.

122.000 børn i Danmark vokser op i misbrugsfamilier, hvilket svarer til gennemsnitligt 2 pr. skoleklasse. Sandsynlighed for at blive misbruger er stor, hvis man er vokset op i en misbrugsfamilie. Barnets Blå Hus ønsker at medvirke til at nedbryde denne negative sociale arv.

”Donationen vil blive brugt til sociale aktiviteter for børnene. Muligvis skabes de gode barndomsminder her.

Tusind tak til Vendelbo Y’s Men’s Club”, sluttede leder af Barnets Blå Hus Irene Lerche.