En fin skriftlig aftale.

20.11.2017

Af: Villy Mølgaard, Tjenesteleder for World Outlook og Venskabs(Broder)klubber.

Før sommerferien blev den nordjyske klub, Fladstrand Y´s Men´s Club enige med den sydnorske klub Mandal Y´s Men´s Club om at blive venskabsklubber. Og nu har repræsentanter fra begge klubber været sammen for at udfærdige en glimrende skriftlig aftale.

Der citeres i uddrag:

”Formålet med en venskabsklub er at bekræfte…At vi i fællesskab fremmer sammenhænge, visioner, udvikling i klubberne og venskaber klubmæssigt og indbyrdes.

At vi mødes én gang om året i maj måned. Møderne i Norge er i lige år og i Danmark i ulige år. Den første gang bliver i Mandal med Kirkedag søndag den 6. maj 2018. Det er værtsklubben, der bestemmer indholdet i besøgsdagene.

Mindst tre måneder før besøget skal der foreligge en invitation fra værtsklubben. Invitationen skal indeholde datoer for besøg og muligheder for overnatning, enten privat eller betalingsovernatning. Vedrørende betalingsovernatning skal der oplyses priser.”

En sådan aftale kan være med til at sikre kontinuitet. Med en sådan aftale er det lettere at holde en venskabsforbindelse ved lige til glæde for alle parter.

Har man ikke en skriftlig aftale, er det aldrig for sent at lave en. Dette at skulle igennem en sådan proces kan endda være med til at forstærke en venskabsforbindelse.

Forventningerne til en venskabsforbindelse kan være store og variere meget. Der kan foregå gensidig inspiration med henblik på udvikling og nyskabelse. Ny og måske helt fremmedartet berigelse. Forbedre forståelsen mellem kulturer. Nedbryde barrierer og isolation. Give verdensudsyn og styrke Y´s Men´s Bevægelsen rundt om i verden.

Mandal Y´s Men´s Club er på mange måder meget speciel, ja, man taler lige frem om Mandal-modellen. Mandal er Norges sydligste by på ca. 15.000 indbyggere. Mandal Y´s Men´s Club har 117 medlemmer og er verdens største Y´s Men´s Club.

Klubben blev chartret i 2014 efter initiativ fra et par med rødder i KFUM og KFUK i byen. Parret havde været væk fra byen i over 30 år. De havde bl.a. i ”eksilet” været medlemmer af en Y´s Men´s Club i Stavanger. Da de kom tilbage til Mandal diskuterede de med nogle af deres gamle venner fra for 40 år siden i Mandal, om man kunne starte en Y´s Men´s Club. Der var meget stor interesse, og da klubben blev chartret i 2014, havde den nye klub allerede 50 medlemmer. Mandal kirkeblad præsenterede klubben gennem to artikler ca. et halvt år efter charteringen, og det betød flere medlemmer.

Nye medlemmer bliver ikke mødt med en masse forskellige ting, man skal. Og møderne holdes i en venskabelig atmosfære, hvis mål er at forme en positiv social stemning.

Når man kommer til møde, mødes man i døren af to medlemmer, som man trykker i hånd. Man er meget forsigtig med at bruge ”Y´s Men-sprog”, som let kan skabe distance. Når nye medlemmer rekruteres, fører man en lav profil med hensyn til, at der også forventes, at der skal ydes et stykke arbejde. De forskellige tjenestegrene, som klubben er engageret i, præsenteres lidt efter lidt.

Klubben har en genbrugsbutik, hvor 15 – 20 medlemmer gør en indsats. Overskuddet fra butikken støtter hovedsageligt et kirkeligt socialt center. Mange medlemmer er engageret i integration og at hjælpe politiske flygtninge. Spejderne fra KFUM og KFUK får årligt støtte fra klubben, der desuden støtter Y´s Men Region Norge med over 60.000 NOK om året.   

Foruden de to broderklubber I Danmark (Fladstrand og Kalundborg) har Mandal Y´s Men´s Club også en venskabsforbindelse i Rusland, som de besøgte i 2016. Det er en klub, der virkelig er gang i.