Engleværkstedet

12.05.2016

I forbindelse med engleprojektet fik vi igen bekræftet at Samarbejde giver fællesskab og udvikling.

Da jeg for et år siden fremlagde  idéen om at sælge engle på ”De himmelske dage” lød det ”luftigt” for nogle, men heldigvis var opbakning stor nok til at gå videre med projektet, så der er blevet arbejdet flittigt i flere klubber i Sektion Øst.

Undervejs har vi haft 2 møder, hvor vi har set hinandens arbejder, givet inspiration, talt om priser og fordelt vagter.

Sideløbende med salget, var der mulighed for at sætte sig og lave engle og måske få en snak om engle. Det blev ikke til så mange engle, men flere af dem, der satte sig, gav udtryk for, at idéen var god, for man trængte til noget helt andet i indtrykkene med de mange ord og lyde.

Da klubber og private har dækket de fleste materialeudgifter, kan engleværkstedet sende 10.057 kr. til Regionsprojektet - til børn på Grønland.

Restlageret vil være til salg på Regionskonferencen.

Projektet med engle og målet med 8.000 – 10.000 kr. var måske lidt ”luftig”, men når man tror på det, er flittige og står sammen kan det lade sig gøre.

Som tovholder vil jeg takke alle,som bidrog med engle og vagter i den del af Y´s Men´s teltet. Og selvfølgelig tak til alle, der handlede med os. 

Ellen Berggren Pløen,

tovholder på engleværkstedet