Et begivenhedsrigt år i Kosovo

05.01.2018

Af: Arne Nielsen, Hardernes Y’s Men’s Club

På alle måder blev 2017 et godt år for projektet ”Hjælp til selvhjælp i Kosovo” som Hardernes Y’s Men’s Club har været tovholder på. Projektet er støttet praktisk og økonomisk af en række Y’s Men’s klubber fra hele Y’s Men Region Danmark.

Årets store mål var gennem regionsprojektet at indsamle de budgetterede 525.000 kr. til opførelse af et kursus- og lejrcenter i Gjakova for børn, unge og truede familier. Det lykkedes fuldt ud og mere til. Beløbet blev på godt 700.000 kr. Dermed blev YMCA, som den helt ideelle løsning, selv i stand til at købe lejrgrunden, der er beliggende i et meget naturskønt område ca. 15 km. fra Gjakova. YMCA er parat til at påbegynde byggeriet her i foråret 2018.   

I 2017 sendte Hardernes Y’s Men’s Club ca. 6 tons nød- og genbrugsvarer til Gjakova, der er centrum for YMCA’s arbejde i Kosovo. Ildsjælen Dorina Lluka er tovholder og blæksprutte i fremdriften for YMCA i Kosovo. Foruden uddeling af gratis nødhjælp til særligt truede og fattige familier, sælges varerne i Genbrugsbutikken i Gjakova. Overskuddet herfra anvendes primært til aktiviteter for de 600 børn og unge, som samles i hver uge.

Det er også meget glædeligt, at man i 2017 har haft kræfter og økonomi til at starte YMCA arbejde op for børn og unge i byerne Junik og Peja. I begge byer er der kommet rigtig godt gang i arbejdet. I Peja forventer man også at kunne starte en genbrugsbutik op i lokaler, som kommunen stiller gratis til rådighed.

Det var en meget stor og glædelig begivenhed, da Hardernes Y’s Men’s Club som moderklub, kunne chartre Y’s Men’s Club Gjakova med 21 medlemmer. Y’s Men’s Club Gjakova er den første klub i Kosovo, men også den første i hele Vestbalkan.

Der er ingen tvivl om, at Y’s Men’s Club Gjakova med Skender Lluka, Dorina Llukas far, som chartrepræsident, vil blive en god støtte for YMCA. Klubben er allerede kommet godt i gang med aktiviteter. Dette sammen med at YMCA arbejder målbevidst med at uddanne nye ledere til aktiv tjeneste i YMCA i hele Kosovo. Det lover godt for fremtiden. Jeg tror med rette på, at det er meget realistisk, at Dorina når sit mål om, at YMCA i Kosovo i 2025 skal være Kosovos største og bedste børne- og ungdomsorganisation.

Jo, vi kan som aktive Y’s Men gennem frivilligt arbejde, gøre nytte og en positiv forskel, når vi vil yde og vedkende os den pligt, der følger med enhver ret.

Godt nytår 2018 til alle med ønsket om, at vi alle må få held til at yde vores bedste for vores fælles sag.