Extension er nøgleordet for nyvalgt APE

02.03.2017

Poul Henning Løwendahl fra Gudenåens Y´s Men´s Club i Tørring er netop blevet valgt som Area President Elect for klubåret 2017/18 og samtidig giver det ham en plads i International Council – Y´s Mens bevægelsens højeste organ.

I klubåret 2018/19 overtager PH, som han kaldes i det daglige, posten som Area President for Europa, som tæller 5827 Y´s Men fordelt på 275 klubber rundt i Europa.


Det kom som lidt af en overraskelse for PH, at han opnåede valg som APE.
-    Det havde jeg ikke helt regnet med, men nu er jeg valgt, og glæder mig til opgaven, som jeg er meget ydmyg overfor. At jeg er nået så langt skyldes for en stor del min egen Y´s Men´s Club, som i år runder 25 år.

Jeg og min hustru Rigmor har været med siden starten, og de har givet mig rigtig meget. De har også bakket mig op omkring kandidaturet som APE, og det har været vigtigt for mig. Uden min klub havde jeg ikke været, der hvor jeg er i dag. Det er vigtigt for mig, at baglandet er i orden både på klubplan og i mit daglige liv, fortæller Poul Henning Løwendahl.

Den nyvalgte APE har en god ballast med i bagagen fra sin tid som regionsleder, og endvidere har han arbejdet med oprettelse af blandt andet Y´s Men´s klubber i Bulgarien.

Extension er nøgleordet
Der er nok af opgaver at tage fat på som APE.
-    Jeg ser det som primære opgave at arbejde med extension. I dag gøres der en stor indsats af blandt andet den nuværende AP Knud Hougaard og min gode ven Poul Thomsen, som jeg regner med at skulle arbejde tæt sammen med. Der er i høj grad brug for udvikling i den europæiske Y´s Men´s bevægelse. Vi står ikke særlig godt i blandt andet Sverige og Finland/Baltikum. Også Rusland har i brug for støtte. Derfor vil jeg satse meget på, at vi kan lave extension i de lande og styrke Y´s Men´s arbejdet. Der er stor brug for det, fastslår Poul Henning.
Han er klar over, at det ikke er nogen let opgave, men har mod og energi til at tage fat på de opgaver, der venter på ham.

Læretid
Det første år som APE betragter PH som en læretid. Der er mange ting, han skal sætte sig ind i. Ikke mindst når det gælder arbejdet på verdensplan.
-    Der er mange ting jeg skal lære, og derfor vil jeg også indlede et tæt samarbejde med den kommende AP Svein Håvåg fra Norge. Jeg er sikker på, at jeg kan få megen hjælp af ham. Samtidig vil jeg også trække på de mange gode venner jeg har, som er involveret i Area Europa. En af de opgaver jeg skal have kigget på, er også at sammensætte mit hold af tjenesteledere, som kan hjælpe mig i arbejdet, fastslår Poul Henning Løwendahl.
I de kommende to år bliver der måske ikke helt så meget tid til klubarbejdet i Gudenåens Y´s Men´s Club, men PH vil ikke slippe klubben, og han er da også sikker på, at han i kraft af sit engagement på europæisk plan kan tilføre sin hjemklub en masse oplevelser omkring det at være med i en verdensbevægelse.

-    Det er vigtigt, at vi ser os som en del af noget stort – World Outlook er med til at skabe inspiration til det daglige arbejde, slutter PH.