Festligheder med uddeling af over 100 000 kr.

19.11.2017

Af: Benno Møller Hansen, Thisted Y’s Men’s Club

Thisted Y’s Men’s Clubs jubilæum blev fejret med reception og aftenfest.

Blæsten gik frisk over Limfjordens vande, da Thisted Y’s men’s Club holdt en velbesøgt reception den 28. oktober på Det gamle Rådhus. De kraftige vinde fik Thisted FDF-orkester til at trække inden for, men med åbentstående vinduer blev der også musik til publikum på Store Torv.

Ved receptionen talte regionsleder for Danmark og Østeuropa, Kristen Grysbæk, Ringkøbing. Han fremhævede Thisted-klubbens evne til stadig fornyelse gennem de mange år siden starten i 1967. Ligeså at klubben gennem alle årene havde fundet det væsentligt, at klubbens basis er et kristent fællesskab med bredde.

Borgmester Lene Kjeldgaard understregede i sin tale Y’s Men klubbens evne til at tage del i de frivillige opgaver og det samfundsansvar, som der til stadighed tages del i på det sociale område og i arbejdet for børn og unge. I denne forbindelse fremhævede borgmesteren på udmærket vis Y’s Men’s motto: ”VI VEDKENDER OS DEN PLIGT – som følger med enhver ret.” 

Jubilæumsbogen om klubbens historie, som blev udgivet på dagen, blev såvel ved receptionen som senere ved aftenfesten præsenteret af Erik A. Lauridsen, der har stået for redaktionen af bogen. 

Blandt klubbens væsentligste formål er at generere penge til støtte for børn og unge, socialt arbejde og lignende såvel lokalt som globalt. Gennem de 50 år har klubben således doneret omkring 4,5 mio. kr til en række forskellige opgaver og organisationer. 

Klubbens præsident Hans Thing, Tvorup, stod sammen med sekretær Mads Frost Jensen for en særlig uddeling i anledning af jubilæet. Således fik Vester Vandet KFUM-spejdere og Koldby-Hørdum KFUM-spejderne penge til bygning af shelter. FDF Hillerslev fik hjælp til indkøb af kanoer og Thisted FDF 1. kreds fik penge til flisearrangement ved FDF-huset. Ligeledes blev Sognets Dagligstue, Thisted og Thisted FDF-orkester tilgodeset med et pengebeløb.

Der blev desuden doneret penge til hver af følgende to projekter i Y’s Men Danmarks regi:  Skoleudvikling i Bangladesh og Udsatte børn i Kirgisistan.

Desuden havde Thisted Y’s Men’s Club på forhånd bestemt, at evt. gaver på dagen meget gerne måtte være kontantbeløb, som vil blive videregivet til regionsprojektet 2015-16 på Grønland, hvor man i samarbejde med Blå Kors er i gang med et projekt for udsatte børn i vanskeligt stillede familier. Gavebeløbet udgør 15000 kr.

Dagen sluttede med en fest for 120 deltagere på Hotel Vilsund Strand. Deltagerne var foruden klubbens egne folk venner fra klubber omkring den vestlige del af Limfjorden og Y’s Men’s Region Danmark.

Blandt aftenens mange indslag kan nævnes, at sidste års præsident for Area Erupa, præsident Knud Hougaard Klausen, Skjern, holdt festtalen, der bl.a. fremhævede Y’s Men’s arbejdets internationale del til stor inspiration for forsamlingen. Et af klubbens egne medlemmer Knud Bunde Nielsen holdt et festligt og særdeles muntert causeri omkring klubbens liv og aktiviteter gennem især de senere år. Kristina Brogaard Pedersen, Ås, stod på glimrende vis for aftenens musikalske ledelse. Herunder afsløredes hun en gave til klubben i form af en jubilæumssang, som hun havde forfattet og skrevet musik til.

I aftenens løb hædrede klubbens præsident Hans Thing de seks klubmedlemmer, som har været med helt fra de første initiativer til en klub. Disse er Finn Gade, Poul Hardy Ladefoged, Erik A. Lauridsen, Jens Næsager, Erik Svendsen og Peder Wehl.

Aftenen og dagens sluttede med at jubilæumsudvalgets formand Flemming Andersen rundede dagen af og takkede for den store deltagelse dagen igennem.