Medhjælperne inspicerer campingområdet ved Idrætscenter Vest

Forberedelserne til årets Regionskonference i Holstebro er i fulde omdrejninger…

31.03.2017

Af: Poul E. Petersen

Der var indkaldt til STORMØDE, hvor de fleste medhjælpere ”marshals”, som de er blevet udnævnt til, deltog. Konferenceudvalgsformand Jens Byskov gennemgik hele programmet, og der blev spurgt flittigt ind.

De mange spændende programpunkter blev gået godt efter i sømmene, og der er ingen tvivl om at der er styr på tingene. Idrætscenter Vest, hvor konferencen skal afvikles har de bedste faciliterer man kan tænke sig. Campingpladsen bliver på selve området, så campisterne skal ikke ud på en længere vandring for at være med hvor det sker.

Det vil absolut være umagen værd at nærlæse programmet, men er for omfattende at bringe det her.
Læs mere om konferencen >>

 

Regionsleder Jens Nielsen gennemgik gæstelisten og fremhævede betydningen af International Præsident Joan Wilsons besøg og hendes deltagelse i hele konferencen. Ligeledes YMCA generalsekretær, Kosovo/projektleder på et af årets regionsprojekter Dorina Llukas deltagelse blev drøftet, samt de gæstetalere der i øvrigt er på programmet. Jens Nielsen bekendtgjorde også at ledelsen er OBS på de muligheder de prominente gæster vil få af indflydelse på vores promovering af Y’s Mens bevægelsen. Det er besluttet at regionens PR/presseansvarlig i samarbejde med konferencens PR-ansvarlige, udarbejder en medieplan for hele konferencen med henblik på, at få så optimal dækning som muligt, både lokalt og nationalt i TV - dagspresse samt de sociale medier.